Skip to main content
Terug

ambulanceverpleegkundige lange tranche

De opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot ambulanceverpleegkundige. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot ambulanceverpleegkundige.

Deze opleiding is op 1 januari 2019 gepubliceerd op de website en ingeschaald op NLQF-niveau 6.
Lees meer over NLQF.

Instroomeisen:
Specifieke bepalingen van de opleiding tot ambulanceverpleegkundige Lange tranche
 
Instroomeisen
De instroomeisen Lange tranche, specifiek deel opleiding ambulanceverpleegkundige zijn:

  • de student staat geregistreerd in het BIG-register als verpleegkundige en heeft een dienstverband met een RAV, en
  • het dienstverband met een RAV bedraagt 36 uur per week dan wel ten minste 24 uur per week onder evenredige verlenging van het praktijkdeel van de opleiding. 

Omvang van de opleiding in klokuren
Duur van de opleiding ambulanceverpleegkundige specifiek deel:

  • Minimum aantal praktijkuren onder volledige begeleiding: 1950 klokuren
  • Minimum aantal lesuren theorie: 278 klokuren

Minimumaanstelling per week in klokuren 

  • 24 uur per week.
  • Ook bij een parttime dienstverband dient gegarandeerd te zijn dat er 1950 uur in de praktijk wordt gewerkt.

Praktijkuren:
1950

Theorieuren:
278

Minimale aanstelling:
24.00