Skip to main content
Terug

ambulanceverpleegkundige cardiaccare tranche

De opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot ambulanceverpleegkundige. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot ambulanceverpleegkundige.

Deze opleiding is op 1 juni 2017 gepubliceerd op de website.

Vanaf 30 november 2017 NLQF-niveau 6 ingeschaald. 
Lees meer over NLQF.

Instroomeisen:
Hieronder vindt u de specifieke eisen van deze opleiding die van toepassing zijn voor de individuele student die zich inschrijft bij het CZO voor deze opleiding. Deze kenmerken vindt u ook terug in de opleidingseisen onder de specifieke bepalingen van de opleidingseisen. 

De instroomeisen Cardiaccare tranche (CC tranche), specifiek deel opleiding ambulanceverpleegkundige zijn:

  • de student staat geregistreerd in het BIG-register als verpleegkundige en heeft een dienstverband met een RAV, en
  • het dienstverband met een RAV bedraagt 36 uur per week dan wel ten minste 24 uur per week onder evenredige verlenging van het praktijkdeel van de opleiding, en
  • de student is in het bezit van een CZO-diploma cardiaccareverpleegkundige (het CZO geeft sinds 2011 diploma’s af voor de opleiding tot Cardiaccareverpleegkundige), of
  • de student is in het bezit van een (huis-)diploma cardiaccareverpleegkundige behaald in 2011 – 2013 waarbij geldt dat de instellingen waar de opleiding is behaald uiterlijk op 31 december 2013 door het CZO erkend zijn, of
  • de student is in het bezit van een (huis-)diploma behaald voor 2011. 

Omvang van de opleiding in klokuren
Duur van de opleiding ambulanceverpleegkundige specifiek deel:

  • Minimum aantal praktijkuren onder volledige begeleiding: 1195 klokuren
  • Minimum aantal lesuren theorie: 260 klokuren

Minimumaanstelling per week in klokuren

  • 24 uur per week.

Ook bij een parttime dienstverband dient gegarandeerd te zijn dat er 1195 uur in de praktijk wordt gewerkt.

Praktijkuren:
1195

Theorieuren:
260

Minimale aanstelling:
24.00