Wijzigingen in het auditproces 

22 januari 2021

Wijzigingen in het auditproces


Het CZO heeft met ingang van 1 januari 2021 de voorbereidingstijd van de audits verkort van 52 weken naar 26 weken. De continue focus van het auditen ligt op kwaliteit, laat zorgorganisaties en opleidingsinstituten zien wat zij goed doen en waar verbeterkansen liggen. Om de audits constructief te kunnen doen is het van belang om met actuele gegevens te werken en dicht bij de vigerende praktijk te blijven.  

Op basis van opgedane ervaringen van de afgelopen vijf jaar is geconstateerd dat de generieke documenten die verantwoord moeten worden door de aanvrager van de erkenning in alle zorgorganisaties ontwikkeld zijn. Hierdoor is voor het auditen van deze zorgorganisaties minder voorbereidingstijd nodig en kan de doorlooptijd van het erkenningsproces verkort worden. Onder generieke documenten worden de organisatiebrede documenten verstaan. Hierbij valt te denken aan het OER en visiedocumenten. De aankondiging van de audits is nu 26 weken voor aanvang en voor het indienen van de (her)erkenningsaanvraag is 18 weken vastgesteld. 
Meer informatie kunt u vinden in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO

Audits bij opleidingsinstituten 
In de auditplanning zijn als pilot ook opleidingsinstituten ingepland. Bij de opleidingsinstituten is in eerste instantie de focus gelegd op de nieuwe opleidingsinstituten en de opleidingsinstituten die de theoriecomponent aanbieden voor de inservice opleidingen tot radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant. In maart 2021 vindt de evaluatie plaats waarna het auditbeleid gericht op opleidingsinstituten wordt vastgesteld.  
Het auditen van de opleidingsinstituten die de inservice opleidingen tot radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant aanbieden komt voort uit het feit dat het CZO door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is aangewezen als examenorganisatie en de kwaliteit bewaakt overeenkomstig Besluit 551. 

Auditplanning 
Bekijk de auditplanning 2021. Deze is door de huidige situatie met COVID-19 onder voorbehoud van wijzigingen.