Voorwerken en inwerken tijdens CZO-opleidingen

6 november 2018

Voorwerken en inwerken tijdens CZO-opleidingen


De afgelopen periode heeft het CZO veel vragen gekregen over het voorwerken en inwerken in relatie tot de opleidingsduur. Deze periode wordt niet gezien als onderdeel van de opleiding.

Voorafgaand aan een CZO-opleiding wordt vaak door de student al gestart op de afdeling, om te kijken of degene geschikt is om te starten met de opleiding. Dit wordt ook wel de voor-/inwerkperiode genoemd. Hierna wordt beoordeeld of een student kan starten met de opleiding. Deze periode wordt door het CZO niet gezien als onderdeel van de opleiding. Er moet sprake zijn van een lerende context, waarbij gewerkt wordt aan het behalen van de eindtermen (overeenkomstig het door het CZO-erkende opleidingstraject). Dit kan pas als de opleiding gestart is.
 
De enige mogelijkheid om een voor-/inwerkperiode in te zetten (ter verkorting van de opleiding) is om door middel van een EVC-procedure eerder behaalde competenties te toetsen en op basis daarvan vrijstelling te verkrijgen.

Terug naar nieuwsoverzicht.