Voortgang auditsysteem ambulancezorg

18 december 2018

Voortgang auditsysteem ambulancezorg

In januari 2018 hebben vertegenwoordigers van alle betrokken partijen voor het eerst overleg gehad over een auditronde voor de Ambulance Zorg Nederland (AZN). Er is toen besloten om op een korte termijn zoveel mogelijke audits voor de ambulancediensten uit te voeren. Wat is er gedaan in 2018 en wat staat nog op de planning? 

Na het besluit begin dit jaar, zijn door alle partijen voortvarend de voorbereidingen getroffen. Het resultaat is dat het CZO:
  • 6 extra (tijdelijke) leden voor de opleidingscommissie AZN heeft geworven;
  • 12 auditoren een training heeft gegeven, speciaal gericht op ambulancediensten;
  • 14 ambulancediensten ingepland heeft voor een audit in 2018 en 2019;
  • 2 externe auditsecretarissen op contractbasis geworven heeft en opgeleid voor de genoemde audits;
  • 2 auditrondes inmiddels heeft afgenomen.
Dit alles was mogelijk door een goede samenwerking tussen de AZN en het CZO en een gedreven inzet van de betrokkenen uit de ambulancediensten.

Wat gebeurt er in 2019
Momenteel zijn 7 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) bezig met de voorbereiding voor de audits in 2019. De overige audits worden in 2020 afgenomen. In totaal zijn er 23 audits die afgenomen worden bij de RAV’s door het CZO.

Vragen?
Voor vragen over de ambulancezorg kunt u terecht bij de secretaris van de opleidingscommissie, mevrouw S. Terheggen via s.terheggen@czo.nl

Terug naar nieuwsoverzicht.