Terugblik online bijeenkomsten CZO Flex Level voor opleidingscommissieleden

12 november 2020


Terugblik online bijeenkomsten CZO Flex Level voor opleidingscommissieleden

Begin 2019 startte CZO Flex Level. Dit programma werkt aan een nieuw CZO-opleidingsstelsel voor (vervolg-) opleidingen voor verpleegkundigen en medisch ondersteunende zorgprofessionals. Die opleidingen zijn straks flexibel en vernieuwend. Daardoor worden professionals efficiënter opgeleid, ontstaan meer in- en doorstroommogelijkheden en steeds meer (individuele) leerroutes.
 
CZO Flex Level draagt het vernieuwde stelsel per 1 januari 2023 over aan CZO. Het CZO zorgt er dan voor dat het stelsel aan blijft sluiten bij de ontwikkelingen in de specialistische zorgfuncties en opleidingen. Met de verandering van het stelsel van (vervolg)opleidingen, verandert ook de inrichting en werkwijze van het CZO. Sinds het begin van het programma organiseren CZO Flex Level en het CZO regelmatig bijeenkomsten voor leden van de opleidingscommissies (oc’s).
 
Op 7 en 21 oktober zijn twee online bijeenkomsten georganiseerd voor oc-leden en (vice-)voorzitters om informatie en ervaringen te delen, gelegenheid te geven om vragen te stellen en ideeën op te halen over twee thema’s:
 
1. Opleidingseisen nieuwe stijl. Het CZO is in de zomer gestart met de voorbereiding op de actualisering van de opleidingseisen voor de opleidingen waarvoor in Fase A van CZO Flex Level EPA’s zijn geformuleerd. De opleidingseisen bestaan uit het deskundigheidsgebied, eindtermen en specifieke bepalingen. Door COVID-19 is als eerste gestart met het maken van opleidingseisen voor de basis acute zorg (BAZ). Deze zijn in september 2020 gepubliceerd en daarmee is er een civiel effect (landelijk erkend CZO-certificaat) voor zorgprofessionals die bekwaam zijn voor de BAZ. 
 
Met de BAZ heeft het CZO meteen ervaring opgedaan met het maken van opleidingseisen die aansluiten op het nieuwe opleidingsstelsel. Leden van opleidingscommissies waren hier ook bij betrokken. Tijdens de bijeenkomsten zijn ervaringen en vraagstukken besproken en is vooruit geblikt naar de actualisatie van eisen voor de andere opleidingen. 
 
2. Toezicht tijdens de implementatie. Dit najaar gaan opleidingsinstituten en zorginstellingen aan de slag met de implementatie van het nieuwe opleidingsstelsel (CZO Flex Level). Tijdens de implementatie houdt het CZO toezicht op hoe de kwaliteit van de opleiding geborgd wordt en of voldaan wordt aan de opleidingseisen. Hiervoor richt het CZO een monitor in. Tijdens de online bijeenkomsten presenteerde Sabine Terheggen (beleidsadviseur CZO) ideeën over de inrichting van de monitor en wat daarbij een rol kan zijn voor oc-leden. Verder zijn de kaders die het CZO tijdens de implementatie hanteert (erkenningen en overgangsregeling) besproken. 
 
Vervolgstappen na deze online bijeenkomst 
De concepten van de geactualiseerde eisen voor de opleidingen in de clusters acute zorg en moeder en kind worden eind november/begin december besproken in de betreffende opleidingscommissies. 
 
In een eerder bericht gaven we aan dat we eind november en begin december ook online bijeenkomsten zouden organiseren voor alle leden van de opleidingscommissies. We hebben besloten dit te verschuiven naar januari, omdat een deel van de oc-leden ook al bijeenkomsten heeft over de actualisering van de opleidingseisen. 
 
Het idee is om in januari meerdere korte bijeenkomsten te organiseren van maximaal een uur. Hierbij komt elke bijeenkomst één thema aan de orde. Thema’s die in ieder geval aan de orde komen zijn:
  • bevindingen bij de actualisering van de opleidingseisen;
  • rol van het CZO bij de monitoring van de implementatie van CZO Flex Level;
  • inrichting van het CZO en de rol van de opleidingscommissies.
Verder is het mogelijk om zelf thema’s in te brengen via deze link
 
De afbakening voor deze online bijeenkomsten is dat het om thema’s moet gaan die te maken hebben met de rol van het CZO wat betreft:
  • kaderstelling (opleidingseisen, criteria voor erkenning);
  • toezicht (manier van auditen, andere manieren van toezicht);
  • werkwijze van het CZO, rol van opleidingscommissies.
 
De stand van zaken rond CZO Flex Level is te vinden op de website van CZO Flex Level. Om goed op de hoogte te blijven is het handig om te abonneren op de nieuwsbrieven van CZO Flex Level en van het CZO.