Terugblik bijeenkomst opleidingscommissie CZO

17 december 2019

Terugblik bijeenkomst opleidingscommissie CZO

Op 15 oktober 2019 was er een bijeenkomst voor leden van de opleidingscommissies. Ruim 50 leden waren aanwezig om mee te denken over de architectuur van de CZO-opleidingen en over veranderingen in het toezicht.


Inge Pool is in augustus 2019 gestart als projectleider opleidingsarchitectuur voor het programma CZO Flex Level. Tijdens de bijeenkomst heeft zij een presentatie gegeven over de opleidingsarchitectuur en hebben we 7 onderwerpen besproken over het toezicht. De presentatie treft u aan in de bijlage van dit bericht.
  1. Wat betekent een flexibel opleidingsstelsel (presentatie Inge) voor het toezicht?
  2. Scheiding tussen toezicht op en ontwikkeling van opleidingskaders
  3. Tripartite betrokkenheid bij toezicht: clustering van opleidingscommissies
  4. Tripartite betrokkenheid bij toezicht: semi-vaste panels
  5. Integraal toezicht op theorie en praktijk
  6. Integraal toezicht op regionaal opleiden
  7. Advies over mogelijke regionale pilots
Een uitgebreide beschrijving van de uitkomsten staat beschreven in het verslag van de bijeenkomst van 15 oktober 2019 (zie bijlage). De uitkomsten van deze bespreking worden door Paul Poortvliet meegenomen in een advies. Dit advies wordt in december besproken in de raad van toezicht van het CZO.

Paul is projectleider voor deelproject 3 van CZO Flex Level. Dit project gaat over de verandering van de rol van het CZO. In februari 2020 vindt er een vervolgbijeenkomst plaats met de opleidingscommissies.

Als u vragen heeft over dit traject kunt u contact opnemen met Paul Poortvliet via 06-28 90 66 03.

Bijlagen