Stand van zaken CZO-erkenningsaanvragen VVT

12 november 2020


Stand van zaken CZO-erkenningsaanvragen VVT

Met ingang van januari 2020 zijn de opleidingseisen voor de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg opleidingen (VVT-opleidingen) gepubliceerd. Deze zijn te vinden onder de opleidingen op onze opleidingspagina. Vanaf dat moment konden de opleidingsinstituten voor deze opleidingen een CZO-erkenning aanvragen.

Het gaat om de opleidingen eerst verantwoordelijk verzorgende (evv), gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (gvp), gespecialiseerd verzorgende revalidatiezorg (gvr), gespecialiseerd verzorgende somatiek (gvs) en de gespecialiseerd verzorgende gerontopsychiatrie (gvgp).

Ingediende erkenningsaanvragen
Inmiddels hebben 12 opleidingsinstituten samen 24 erkenningsaanvragen ingediend en heeft het CZO 17 opleidingen erkend. De overige aanvragen zijn nog in behandeling. De opleidingsinstituten die in 2020 de CZO-erkenning hebben aangevraagd hebben de veranderingen ervaren. Zij moesten wennen aan het digitale systeem “Mijn CZO” en de nieuwe opleidingseisen. Zo regelt de student de registratie zelf in “Mijn CZO” in afstemming met het opleidingsinstituut.

Oproep nog niet erkende opleidingen
In 2019 werden door 25 opleidingsinstituten een of meerdere VVT-opleidingen aangeboden. Dit betekent dat een groot deel nog geen CZO erkenning heeft aangevraagd. Hierbij de oproep om, volgens het overgangsreglement, voor 31 december 2020 een erkenningsaanvraag in te dienen. Voor meer uitleg, bekijk de instructies.