Opleidingseisen tot kraamverzorgende binnenkort ook conform de CZO-systematiek

12 september 2019

Fotografie door Bianca Rijkenbarg. Deze foto mag niet gebruikt worden zonder toestemming van Kraamzorg de Eilanden.
Opleidingseisen tot kraamverzorgende binnenkort ook conform de CZO-systematiek

De branche erkende, verkorte opleiding tot kraamverzorgende wordt vanaf 1 januari 2020 opgenomen binnen de CZO-systematiek. Het afgelopen jaar heeft de opleidingscommissie geboortezorg in oprichting hard gewerkt aan het opstellen van nieuwe opleidingseisen en het omzetten van de oude erkenningssystematiek naar de CZO-erkenningssystematiek. Studenten die de opleiding succesvol afronden, ontvangen een landelijke CZO-erkende diploma tot kraamverzorgende. Op 27 september wordt er een informatieochtend georganiseerd voor belangstellenden.

Vraag aan het CZO
De Brancheorganisatie Geboortezorg (Bo Geboortezorg) heeft in november 2017 aan het CZO de vraag gesteld om toezichthouder te worden van de branche erkende verkorte opleiding tot kraamverzorgende. De achterliggende reden hiervoor was om op een vernieuwde wijze de kwaliteit van de opleiding te borgen volgens de CZO-erkenningensystematiek en conform de andere branche opleidingen in de zorg. Daarnaast heeft Bo Geboortezorg de wens om het civiel effect te vergroten van de opleiding door studenten bij het CZO te registeren en over te gaan tot een landelijk erkend diploma.

Nieuwe opleidingseisen
Na een jaar van gemotiveerd en geïnspireerd werken levert de opleidingscommissie geboortezorg uiterlijk 1 december 2019 de opleidingseisen op van de vernieuwde opleiding tot verkorte opleiding tot kraamverzorgende. Nieuw is dat deze opleiding nog maar één opleidingsvariant kent. Meer informatie over de voorlopig vastgestelde opleidingseisen kunt u vinden op onze website: https://www.czo.nl/kraamverzorgende

Informatieochtend voor het werkveld
Het A+O VVT en het CZO organiseren een informatieochtend voor de opleidingsinstituten (en het betrokken werkveld) die deze opleiding aanbieden of willen gaan aanbieden. Tijdens deze ochtend geven Bo Geboortezorg en het CZO informatie over wat deze veranderingen betekenen voor de opleidingsinstituten en studenten die de opleiding willen volgen.
Datum:             27 september 2019
Tijd:                  10.00-12.00 uur
Locatie:            Oudlaen Vergadercentrum, Oudlaan 4 te Utrecht (zaalnummer wordt nader bepaald).
 
Aanmelden kan via het secretariaat van de opleiding, via: p.vanderhoogte@czo.nl.
 
Vragen?
Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij mevrouw S. Terheggen.