Opleidingseisen en certificering basis acute zorg

18 september 2020


Opleidingseisen en certificering basis acute zorg

De opleidingseisen voor de basis acute zorg (BAZ) zijn vastgesteld. Opleidingsinstituten en zorginstellingen kunnen vanaf 24 september een erkenning aanvragen en studenten krijgen na afronding een landelijk erkend CZO-certificaat.

De opleidingseisen bestaan uit twee documenten:
  • de opleidingseisen 
  • toelichting op de opleidingseisen
EPA's
De opleidingseisen zijn vertaald in Entrustable Professional Activities (EPA’s). De EPA’s vormen het uitgangspunt voor de vormgeving van de BAZ. Als de onderstaande vijf EPA’s goed geïmplementeerd zijn in de opleiding (theorie & praktijk) en voldaan wordt aan de specifieke bepalingen, voldoet deze opleiding aan de opleidingseisen. Dit geldt specifiek voor deze specialisatie. Voor de andere CZO-opleidingen - en dus ook de zes doorstroomprofielen in het acute cluster - geldt dat er naast de EPA’s ook overige leeractiviteiten nodig zijn om te kunnen voldoen aan de opleidingseisen.
 
  Titel van de EPA
1 Controleren en onderhouden van de werkplek in de acute setting.
2 Zorgdragen voor de eerste initiële opvang van een zorgvrager binnen de acute setting.
3 De laagcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting.
4 De middencomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting.
5 Zorg verlenen aan een zorgvrager met een cardiorespiratoir arrest (ILS).

Lees meer over de EPA's.

Een student ontvangt het CZO-certificaat basis acute zorg na het behalen van alle vijf de EPA’s bij CZO-erkende opleidingsinstituten en zorginstellingen.
Een zorgprofessional kan natuurlijk ook opgeleid worden en aan de slag gaan op een lager supervisieniveau of voor een beperkter aantal EPA’s. Assisteren bij COVID-19 zorg is hiervan een voorbeeld.

Erkenning of een melding
Opleidingsinstituten en zorginstellingen die nu een of meerdere erkenningen hebben voor de onderstaande CZO-opleidingen hoeven op dit moment geen erkenning aan te vragen mits zij de professional voor de BAZ opleiden op de erkende afdeling.
  1. Ambulanceverpleegkundige
  2. Cardiaccareverpleegkundige
  3. Intensivecareverpleegkundige
  4. Mediumcareverpleegkundige
  5. Recoveryverpleegkundige
  6. Spoedeisendehulpverpleegkundige
Wel zullen de opleidingsinstituten en de zorginstellingen een melding moeten doen bij het CZO. Op basis hiervan wordt de erkenning voor de BAZ in het erkenningensysteem opgenomen.
Voor het doen van een melding is een meldingsformulier in ontwikkeling. Deze is vanaf 24 september beschikbaar.

Inschrijving studenten
Studenten kunnen inschrijven als er een erkenningsaanvraag in behandeling is of een erkenning op basis van de melding is geregistreerd. Voor opleidingsinstituten en zorginstellingen die op dit moment geen CZO-erkenning hebben voor een acute zorg opleiding, geldt de reguliere erkenningsprocedure. Bekijk de erkenningssystematiek (zorginstellingen) en informatie over het aanvragen van een erkenning (opleidingsinstituten).

Meer informatie over de meldings- en inschrijvingsprocedure is te vinden in de nieuwsbrief van 24 september. Vragen over de opleidingseisen van de BAZ kunt u stellen via opleidingseisen@czo.nl

Implementatie van de BAZ bij de opleidingsinstituten en de zorginstellingen 
Meer informatie over EPA’s is te vinden op de website van CZO Flex Level. CZO Flex Level faciliteert de implementatie van de BAZ. Zo ontwikkelt CZO Flex Level producten om opleidingsinstituten en zorginstellingen te helpen met meer kennis over het werken met EPA’s, toetsen en bekwaam verklaren. In september en oktober komen trainingen en voorlichtingsmateriaal beschikbaar op de website van CZO Flex Level.

Met vragen over de implementatie kunt u contact opnemen met Hélène de Groot, projectleider implementatie CZO Flex Level h.degroot@nvz-ziekenhuizen.nl  telefoonnummer: 06 21100523 (ma t/m do).