Monitor branche-erkende VVT en kraamzorg opleidingen

23 april 2020

Monitor branche-erkende VVT en kraamzorg opleidingen

De in- en uitstroomgegevens 2019 van studenten van de VVT-opleidingen en de kraamzorgopleiding zijn bekend over 2019. Vanaf 2020 zullen de cijfers meegenomen worden in ons overzicht van in- en uitstroomgegevens: de CZO-stats. In dit bericht leest u wat de reden hiervan is.

Van Calibris erkenningenmethodiek naar CZO-methodiek
Tot januari 2020 waren de branche-erkende VVT-opleidingen en de branche-erkende opleiding tot kraamverzorgende niet volgens de CZO-methodiek erkend maar volgens de Calibris werkwijze (voorheen Kenniscentrum Zorg, Welzijn en Sport). Daarom werden de studenten niet ingeschreven bij het CZO en ontvingen zij geen CZO-diploma. Hierdoor konden ook de in- en uitstroomgegevens niet meegenomen worden in de gegevens van het CZO en werd er een aparte monitor uitgevoerd om toch de cijfers te kunnen presenteren. Naast cijfers worden in deze rapportages ook de gegevens over kwalitatieve ontwikkelingen vanuit het werkveld gepresenteerd.

Bekijk de rapportage-monitors: CZO-erkenningssystematiek
Het afgelopen jaar is gewerkt aan het inbedden van de 5 branche-erkende VVT-opleidingen en de branche-erkende opleiding tot kraamverzorgende binnen de CZO-systematiek. Het gaat om de volgende opleidingen:  Met het CZO-proof maken van de opleidingen kunnen studenten ingeschreven worden bij het CZO en een CZO-diploma behalen. Door het registreren van studenten binnen de CZO-systematiek worden de opleidingsgegevens automatisch meegenomen in de CZO-systematiek en kunnen organisaties de in- en uitstroomgegevens van de opleidingen volgen via de CZO-stats op onze website.