Moet u voor een opleiding uw leerarbeidsovereenkomst uploaden? Deze gegevens hebben wij nodig in uw leerarbeidsovereenkomst

Moet u voor een opleiding uw leerarbeidsovereenkomst uploaden? Deze gegevens hebben wij nodig in uw leerarbeidsovereenkomst

Bij het registreren van studenten wordt voor een aantal opleidingen gevraagd om een leerarbeidsovereenkomst te uploaden. Dit geldt voor studenten die een van de onderstaande opleiding volgen:
 • Hbo-vt anesthesiemedewerker
 • Hbo-vt operatieassistent
 • Duale mbrt radiodiagnostisch laborant
 • Duale mbrt radiodiagnostisch laborant’
In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) controleert het CZO op de volgende punten:
 • De student heeft minimaal 2 jaar een leerarbeidsovereenkomst bij de zorginstelling.
 • De student is werknemer van een zorginstelling in een functie overeenkomstig één van de uitstroomprofielen. De uitstroomprofielen dienen expliciet beschreven te zijn in de leerarbeidsovereenkomst.
 • Het dienstverband dient te voldoet aan de minimum eisen die het CZO stelt.
 • De persoonsgegevens van de student zijn vermeld in de overeenkomst.
 • De ingangs- en (verwachte) einddatum van de overeenkomst moeten overeenkomen met de gegevens die geüpload worden.
 • De overeenkomst is in ieder geval door de zorginstelling en de student getekend.
Het CZO signaleert steeds vaker dat:  
 • De ingevulde gegevens door de zorginstelling en/of het opleidingsinstituut niet overeenstemmen met die in de leerarbeidsovereenkomst (start en/of einddatum van de opleiding – het dienstverband).
 • De functie en/of het uitstroomprofiel niet expliciet beschreven wordt in de leerarbeidsovereenkomst.
Wij verzoeken u vriendelijk om hier rekening mee te houden met het invullen van de gegevens en uploaden van de leerwerkovereenkomst. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u terecht bij de studentenregistratie via info@studentenregistratie.nl