Internetconsultatie opleidingseisen eerst verantwoordelijk verzorgende

16 mei 2019

Internetconsultatie opleidingseisen eerst verantwoordelijk verzorgende

Het CZO vraagt uw feedback bij de ontwikkeling van de opleidingseisen voor de opleiding tot eerst verantwoordelijk verzorgende. Het ontwikkelen van deze nieuwe CZO-opleiding vordert gestaag. De opleidingscommissie VVT in oprichting heeft in de afgelopen maanden de opleidingseisen opgesteld voor de zorginstellingen en opleidingsinstituten.  

Feedback gevraagd
U wordt van harte uitgenodigd om een inhoudelijke reactie te geven op de opleidingseisen en de specifieke eisen die gesteld gaan worden aan de praktijkleerplaats(en).
Van 16 mei t/m 31 mei 2019 kunt u een reactie geven via het feedbackformulier. 

De opleidingscommissie VVT in oprichting zal na de sluitingsdatum van de internetconsultatie uw punten meenemen in hun overwegingen. Hierna komen zij tot een definitief pakket aan opleidingseisen, waaraan de opleiding tot CZO-erkende eerst verantwoordelijk verzorgende dient te voldoen.

Bekijk de opleidingspagina eerst verantwoordelijk verzorgende voor de opleidingseisen en het feedbackformulier. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar s.terheggen@czo.nl onder vermelding van internetconsultatie.

Voor vragen over deze opleiding kunt u terecht bij de secretaris van de opleiding mevrouw S. Terheggen.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de voortgang.