Herformulering specifieke bepaling BAZ

10 juni 2021

Herformulering specifieke bepaling BAZ 

De afgelopen periode is gebleken dat de formulering van een van de specifieke eisen van de basis acute zorg tot vragen en misinterpretatie leidt. Het gaat om:
De student is gedurende de opleiding werkzaam op een afdeling in de acute ketenzorg waar continue 24 uurs monitorbewaking van de vitale functies plaatsvindt.
 
Het gaat erom dat het mogelijk is voor de student om gedurende de opleiding werkzaam te zijn op een afdeling in de acute ketenzorg waar continue 24 uurs monitorbewaking van de vitale functies plaats kan vinden.
De zorgvrager hoeft niet continu 24 uur aan de monitorbewaking te liggen om de vitale functies te bewaken maar deze mogelijkheid moet wel geboden kunnen worden.
 
Daarom is de formulering van deze eis aangepast naar:
De student is gedurende de opleiding werkzaam op een afdeling in de acute ketenzorg waar vitale functies van de zorgvrager frequent (vaker dan minimaal éénmaal per dienstshift) worden gemeten en vastgelegd, maar waar ook continue 24 uurs monitorbewaking van de vitale functies kan plaatsvinden.
 
Deze herformulering is opgenomen in de opleidingseisen versie 2.2.  Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de opleidingscommissie acute intensieve zorg, mevrouw M. Mendes: m.mendes@czo.nl