Directeur-bestuurder Klaus Boonstra neemt afscheid van het CZO

25 mei 2018

Directeur-bestuurder Klaus Boonstra neemt afscheid van het CZO

Een korte terugblik op vijf jaar CZO

Klaus Boonstra nam op 1 juni 2018, na vijf jaar, afscheid van het CZO. Samen met hem blikken we terug op deze periode. Een periode waarin intensief is samengewerkt en vele, goede dingen zijn bereikt, wat wel blijkt uit het mijlpalen overzicht. Alle collega’s van het CZO danken Klaus voor zijn inzet om het CZO te brengen waar het nu staat.

De terugblik van Klaus  Boonstra

“Op 1 februari 2013 stapte ik welgemoed een nieuwe wereld binnen, in het midden van het land, in een functie met landelijk bereik. En ik heb me van meet af aan als een vis in het water gevoeld. Alle ervaring die ik eerder opdeed in de zorg, het onderwijs en de kwaliteitszorg kwam samen en kon ik inzetten. Het netwerk dat CZO heeft, biedt mogelijkheden en kracht voor een permanente, inhoudelijke dialoog met allerlei betrokkenen. En zo begon een periode waarin ik ontzettend hard heb moeten en willen werken. Een periode waarin we in gezamenlijkheid heel veel hebben bereikt. 

Voordat we de belangrijkste ontwikkelingen benoemen, wil ik iedereen met wie ik de afgelopen jaren heb mogen samenwerken, bedanken voor hun inzet die alle veranderingen mogelijk hebben gemaakt. Mijn dank gaat uit naar de inspirerende gesprekken en de constructieve oppositie, die we hebben gevoerd om de best mogelijke besluiten te nemen. Dat geldt natuurlijk allereerst voor de collega’s bij het CZO en alle leden van de opleidingscommissies, maar ook voor de RvT, medewerkers van brancheorganisaties, beroepsorganisaties, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en verschillende, inspirerende individuen. 

Op 1 juni 2018 draag ik mijn werkzaamheden over aan mijn opvolger ad interim Wilma Jackson. In het najaar zal de definitieve opvolger bekend worden. Ik ga terug naar de regio waar ik mijn wortels heb, als programmamanager op verschillende transities, zoals Jeugdgezondheidszorg 3.0 en het regionale vervolg op de adviezen van de Commissies Kaljouw en Kervezee in Friesland, Seker en Sûn. 

We hebben bij het CZO in de afgelopen jaren veel bereikt, dat zet ik zo uiteen, maar ’alles van waarde is kwetsbaar’. Dus mijn boodschap voor u is: Wees zuinig op wat we hebben, maar blijf tegelijkertijd niet stilstaan en ontwikkel samen verder. 

Het ga u goed!” 
 
 

Terugblik 2013-2018 CZO

2013

 • Besluit om erkenningsystematiek aan te passen, door aanpassing kaders in combinatie met invoering audits.
 • Toetreding van Ambulancezorg Nederland tot CZO.

2014

 • Besluit tot integrale herziening ICT-infrastructuur.
 • Introductie nieuwe website.
 • CZO gevalideerd door Nationaal Coördinatiepunt NLQF.
 • Opleiding tot operatieassistent erkend op NLQF-niveau 6.

2015

 • Definitieve vaststelling nieuwe erkenningsystematiek na uitvoering van drie proefaudits.
 • Herdefiniëring erkenningscriteria en specifieke opleidingseisen.
 • Meerjarige auditplanning opgesteld en in uitvoering genomen. Overwegend positieve reacties.
 • Ontwikkeling en introductie nieuwe, digitale studentenregistratie; gekoppeld aan de website.
 • Start ontwikkeling digitale erkenningssystematiek.
 • Toetreding extramurale kindzorg tot CZO.
 • Opleiding tot dialyseverpleegkundige erkend op NLQF-niveau 6.

2016

 • Actualisatie beleidsplan, ontwikkeling van nieuw concept voor modulair opgezet opleidingsgebouw.
 • De ontwikkeling van de digitale erkenningsystematiek loopt minder snel dan verwacht; aanpassing werkschema’s.
 • Eerste erkenningen organisaties extramurale kindzorg.
 • Samenwerkingsovereenkomst met A+O-VVT over toezicht op branchegericht onderwijs in VVT-sector.
 • Opleiding tot anesthesiemedewerker erkend op NLQF-niveau 6.

2017

 • Auditschema conform oorspronkelijke planning hervat.
 • Introductie van module voor digitaal aanvragen van erkenning.
 • Verkennende gesprekken met Belgische onderwijs- en brancheorganisaties over mogelijkheden van CZO-toezicht in België.
 • Introductie online managementinformatie in- en uitstroom per regio.
 • Alle opleidingen cluster acute zorg erkend op NLQF-niveau 6.

2018-heden

 • Eerste erkenning leerplaats in Belgisch ziekenhuis (UZ Gent).
 • Besluit om werkingsgebied CZO uit te breiden tot Nederlands taalgebied.
 • Samenwerkingsovereenkomst met GGD/GHOR Nederland.
 • Opleidingen radiologisch laboranten erkend op NLQF-niveau 6.