CZO-stats maakt instroom en uitstroom van studenten zichtbaar

6 februari 2018

CZO-stats maakt instroom en uitstroom van studenten zichtbaar


De tekorten in de gespecialiseerde functies in de zorg nemen toe. In nagenoeg alle regio’s worden afspraken gemaakt over het opleiden voor deze functies. Dit leidt tot vragen naar de precieze opleidingsvolumes. Tot nu toe werden deze cijfers jaarlijks beschikbaar gesteld in het jaarverslag van het CZO.
 
CZO-stats

Het CZO heeft nu een online tool beschikbaar gesteld op de website waarbij de instroom en gediplomeerden studenten per regio inzichtelijk zijn gemaakt: de CZO-stats.

De CZO-stats geeft u inzicht in:
  • de instroom van alle studenten, per regio, die zijn gestart voor een opleiding vanaf 2011- heden
  • het aantal gediplomeerden per regio, vanaf 2011-heden
De cijfers zijn gebaseerd op studenten en diploma’s die het CZO heeft geregistreerd. U kunt per regio, opleiding en startdatum een selectie maken.

Bekijk de CZO-stats

 
De CZO-stats:
  • U kunt zelf kiezen welke informatie u wilt inzien. Door te kiezen voor een bepaalde regio, opleiding of jaar kunt u de gewenste gegevens opvragen
  • In één oogopslag, 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar
  • De cijfers zijn gebaseerd op de studenten en diploma's die door het CZO geregistreerd zijn
  • De gegevens worden maandelijks geactualiseerd