Concretisering invulling theorie-uren

Concretisering invulling theorie-uren

Het CZO hanteert sinds 2018 een definitie voor de verplichte minimale theorie-uren. In het verleden was de norm dat alle theorie-uren docentgebonden uren waren.
Hierbij was niet toegelicht welke onderwijskundige leermiddelen en didactische werkvormen onder deze docentgebonden uren vallen.
 
Opleidingsinstituten kunnen naast docentgebonden uren de volgende onderwijsleermiddelen, dan wel werkvormen toepassen, die gerekend kunnen worden als theorie-uren:
  • E-learning modules;
  • Webinars;
  • Vaardigheidsonderwijs, skillslab;
  • Onbegeleide-uren, waaraan een onderwijsvorm is gekoppeld waarbij aantoonbaar het niveau “weet hoe” behaald.
In het nieuwe digitale erkeningsaanvraagformulier voor de opleidingsinstituten worden vragen gesteld die onder andere gaan over de verantwoording van de theorie-uren. Het CZO hanteert voor de theorie-uren nog wel de norm van klokuren. Wanneer u een aanvraag indient, bent u dus verplicht om lesuren aan te geven in klokuren. Bekijk het digitale erkenningsaanvraagformulier voor opleidingsinstituten.

Een definitie van de theorie-uren is opgenomen in de verklarende woordenlijst/algemene bepalingen van ons Reglement Erkenningen CZO.