Aanpassing in de opleidingseisen voor intensivecare-kinderverpleegkundige

8 juli 2021

Aanpassing in de opleidingseisen voor intensivecare-kinderverpleegkundige

Een van de instroomeisen in de opleidingseisen voor de opleiding tot intensivecare-kinderverpleegkundige is gewijzigd:

De instroomeis is gewijzigd ten aanzien van het aantal theorie uren, wat is gewijzigd van 167 naar 201 uren.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Detert Oude Weme, beleidsadviseur; a.detertoudeweme@czo.nl.