Aanpassing in de opleidingseisen endoscopieverpleegkundige

9 januari 2020

Aanpassing in de opleidingseisen endoscopieverpleegkundige

In verband met de ontwikkeling in de beroepspraktijk is bij de specifieke eisen van de opleiding endoscopieverpleegkundige, de formulering van punt 1C aangescherpt. De aanscherping is per  1 januari 2020 ingegaan en heeft geen consequenties voor de lopende erkenningsaanvragen. 

Het gaat om de formulering op pagina 7, deze is aangepast in:

1.c  “De student voert onder supervisie bij tenminste 15 patiënten een risico-inventarisatie uit met behulp van screeningsinstrumenten waaronder de ASA classificatie en Aldrete score.”
 
Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw I. Boermans, beleidsadviseur.