Aanmelden voor de BAZ en CZO Flex Level acute cluster

2 december 2021

Aanmelden voor de BAZ en CZO Flex Level acute cluster

Hierbij komt het eerdere nieuwsbericht “Aanmelden CZO Flex Level acute cluster gewijzigd” van 14 oktober jl. te vervallen.

De wijze waarop studenten zich moeten aanmelden voor een opleiding binnen het acute cluster van CZO Flex Level, inclusief Basis Acute Zorg (BAZ) is aangepast. Vanaf 1 december 2021 dient de student zich afzonderlijk voor de BAZ en de CZO Flex Level vervolgopleiding inclusief BAZ aan te melden. De inschrijving kan wel op hetzelfde moment plaatsvinden.

Onderstaande werkwijze hanteren we tot onze nieuwe ICT-systeem CZO Share gereed is, voorjaar 2022. Hierin proberen wij de verandering die voortkomt uit CZO Flex Level optimaal te ondersteunen.

Hoe werkt het

Stap 1
De student meldt zich aan voor de BAZ via:
Basis acute zorg (instroom BIG-geregistreerde verpleegkundigen) of
Basis acute zorg (instroom oa, am en mh)

Stap 2  
De student meldt zich aan voor een van de volgende opleidingen: 
CZO Flex Level - ambulanceverpleegkundige (incl. BAZ)
CZO Flex Level - cardiaccareverpleegkundige (incl. BAZ)
CZO Flex Level - intensivecareverpleegkundige (incl. BAZ)
CZO Flex Level - mediumcareverpleegkundige (incl. BAZ)
CZO Flex Level - recoveryverpleegkundige (incl. BAZ)
CZO Flex Level - spoedeisendehulpverpleegkundige (incl. BAZ)

Op het moment dat het CZO een van bovenstaande opleidingen accordeert wordt de BAZ-opleiding automatisch opgestart in het ICT-systeem.
Let op: om de aanmelding juist af te ronden moet de zorgorganisatie de BAZ aanmelding afwijzen!

Stap 3
Heeft uw zorgorganisatie of opleidingsinstituut op dit moment een erkenning voor een of meerdere CZO-opleidingen en gaat u opleiden met EPA’s? Laat dit ons zo snel mogelijk weten via het meldingsformulier:

Heeft uw zorgorganisatie of opleidingsinstituut op dit moment een erkenning voor de BAZ? Laat dit ons zo snel mogelijk weten via het meldingsformulier:
 
Wil de student alleen de BAZ volgen, dan kan de student zich aanmelden conform stap 1.

Heeft de student de BAZ reeds afgerond met een CZO-certificaat en wil de student zich aanmelden voor een CZO Flex Level opleiding binnen het acute cluster, dan kan dat conform stap 2.

Vrijstelling BAZ of al behaald?
Heeft de student de BAZ reeds afgerond met een CZO-certificaat, dan hoeft de student zich niet nogmaals voor de BAZ te registeren.

Volledige vrijstelling voor de BAZ
Wordt de student 100% vrijgesteld voor de BAZ op basis van eerdere opleidingen, dan dient de student zich wel voor de BAZ te registeren. De student komt niet in aanmerking voor een CZO-certificaat BAZ.

De zorgorganisatie dient de vrijstelling te accorderen en de onderbouwing van de vrijstelling te uploaden. In de onderbouwing moet duidelijk zijn dat het om 100% vrijstelling gaat.

Gedeeltelijke vrijstelling voor de BAZ
Wordt de student voor minder dan 100% vrijgesteld voor de BAZ dan dient de zorgorganisatie
bij het accorderen bij ‘vrijstellingsuren’ één uur te noteren en de onderbouwing van de vrijstelling te uploaden. Deze onderbouwing heeft het CZO nodig om te zorgen dat de informatie goed in het nieuwe ICT-systeem komt. Er wordt hierin een apart deel voor de EPA’s ingericht, waarin op persoonsniveau te zien is voor welke EPA’s de student bekwaam is verklaard c.q. is vrijgesteld.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben over het aanmelden van studenten, dan kunt u deze sturen naar studentenregistratie@czo.nl.
Heeft u vragen over het meldingsformulier, dan kunt u contact op nemen met mevrouw M. Mendes via m.mendes@czo.nl.