Skip to main content
Terug naar overzicht
Nieuws

NLQF-inschaling van CZO-opleidingen wordt hervat

In 2018 werd de NLQF-inschaling van CZO-opleidingen on hold gezet in verband met de start van het programma CZO Flex Level en de daarmee samenhangende stelselwijziging. Vanaf heden hervatten we de NLQF-inschaling van de CZO-opleidingen.

De combinatie van CZO-credits en een NLQF-inschaling maakt het objectiever en makkelijker om de vergelijking te maken tussen CZO-opleidingen onderling en tussen CZO-opleidingen en mbo-, hbo- en wo-opleidingen. NLQF ingeschaalde CZO-opleidingen zijn daarmee vergelijkbaar voor het formeel en informeel onderwijs en dat moedigt loopbaanontwikkeling, een betere doorstroming op de arbeidsmarkt en een leven lang leren aan. 

Het hervatten van de NLQF-inschaling van de CZO-opleidingen betekent dat we elke nog niet ingeschaalde CZO-opleiding afzonderlijk gaan inschalen. Hierbij hanteren we een meerjarenplanning. Het proces van inschaling is een intensief proces en duurt gemiddeld zes maanden per opleiding. Het CZO bepaalt in samenspraak met CZO Flex Level de volgorde van inschaling.

Zodra het nationaal coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF) de NLQF-inschaling aan een CZO-opleiding heeft toegekend, vermelden we het NLQF-niveau in de CZO-opleidingseisen en op het CZO-diploma van de betreffende opleiding. 

Kijk hier als u meer wilt weten over NLQF.