Skip to main content
Terug naar overzicht
Nieuws

LZ-FO-6 voor langdurige zorg- én acute zorg-erkende aanbieders

LZ-FO-6 Zorgdragen voor een zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale functies – kan als ‘losse’ EPA aan studenten of professionals worden aangeboden door zorgorganisaties en opleidingsinstituten die erkend zijn voor langdurige zorg en/of voor acute zorg (en de EPA’s basis acute zorg (BAZ)).

De reden hiervoor is dat deze EPA is ontwikkeld voor het verlenen van acute zorg op langdurige zorg of algemene verpleegafdelingen. LZ-FO-6 is gebaseerd op onderdelen van de EPA’s AZ-FO-2 (BAZ) en AZ-FO-3 (BAZ).

Als aan de bovengenoemde erkenning is voldaan, is er geen extra verantwoording nodig. Wanneer de bekwaam verklaring voor de EPA is afgegeven, kunnen studenten zich via ‘mijn czo’ aanmelden voor LZ-FO-6.