Skip to main content
Terug

verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg.

Instroomeisen:
Hieronder vindt u de specifieke eisen van deze opleiding die van toepassing zijn voor de individuele student die zich inschrijft bij het CZO voor deze opleiding. Deze kenmerken vindt u ook terug in de opleidingseisen onder de specifieke bepalingen van de opleidingseisen. 

 

De instroomeisen zijn:

  • De student staat in het BIG-register geregistreerd als verpleegkundige.
  • De student heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en is werkzaam op een meldkamer ambulancezorg.

Praktijkuren:
645

Theorieuren:
140

Minimale aanstelling:
24.00