Skip to main content
Terug

Medisch technicus

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen, om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen die gesteld worden door het CZO van de opleiding tot medisch technicus.

Deze opleiding is per 13 februari 2020 open voor erkenningsaanvragen.

Instroomeisen:
De minimale instroomeisen zijn:

  • technische mbo-opleiding niveau 4 elektrotechniek/elektronica of technische informatica
    of
  • diploma mbo-opleiding MTA

Toelichting specifieke bepalingen

Voor elke student geldt dat vrijstellingen worden vastgesteld door de werkgever in samenspraak met de theorie aanbieder op basis van de eerder verworven competenties (EVC’s) en opleidingen.
 
Specifiek:
Voor studenten met een diploma MTA geldt dat er een verkort traject van de opleiding mogelijk is door vrijstellingen te verlenen voor:

  • het theoretisch deel van de opleiding medisch technicus A;
  • vrijstelling van praktijkuren op basis van positief beoordeelde stages MTA op niveau ‘DOET’ . het aantal vrijgestelde praktijkuren wordt vastgesteld door de zorgorganisatie (werkgever) in samenspraak met de theorieopleider.

Vrijstellingen dienen voor aanvang van de opleiding vastgesteld te zijn en aan de studentenadministratie van het CZO doorgegeven te worden. Zie https://www.czo.nl//zorgorganisaties/instructies-digitaal-aanvragen-erkenningen/werkwijze-melding-vrijstelling

Praktijkuren:
4245

Theorieuren:
381

Minimale aanstelling:
32.00