Skip to main content

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle  opleidingseisen van de opleiding tot medewerker operatieve zorg (MOZ). Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO beoordeelt, de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot medewerker operatieve zorg (MOZ).

Deze opleiding is op 1 september 2017 gepubliceerd op de website.

Instroomeisen:

Hieronder vindt u de specifieke eisen van deze opleiding die van toepassing zijn voor de individuele student die zich inschrijft bij het CZO voor deze opleiding. Deze kenmerken vindt u ook terug in de opleidingseisen onder de specifieke bepalingen van de opleidingseisen. 

De instroomeisen zijn:

  • diploma mbo op tenminste niveau 3 of gelijkwaardig;
  • diploma inservice opleiding tot ziekenverzorgende;
  • de student heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een CZO-erkende zorginstelling.

Indien niet voldaan wordt aan de instroomeisen kan – als er sprake is van een vergelijkbaar niveau – een ontheffing van de vooropleidingseis worden aangevraagd bij de opleidingscommissie. Bij de toekenning van de ontheffing wordt de motivatie vanuit de student en de werkgever meegewogen in de besluitvorming. 

De student heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een ziekenhuis.
 

Praktijkuren:
2088

Theorieuren:
450

Minimale aanstelling:
28.00