Skip to main content

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen, om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen die gesteld worden door het CZO van de opleiding tot kraamverzorgende
Op basis van uw verantwoording van de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens die zijn vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO, beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning.

Voor deze opleiding zijn de volgende reglementen/instructies van toepassing/relevant:

Deze opleiding is op 1 januari 2020 gepubliceerd op de website.

Instroomeisen:
De volgende instroomeisen worden gehanteerd:

  • vmbo kader, gemengde of theoretische leerweg of;
  • mbo-2 of mbo-3 vakopleiding of;
  • overgangsbewijs havo of vwo van 3 naar 4 en;
  • een dienstverband met een geldige leerarbeidsovereenkomst kraamverzorgende. In verband met de overgang naar de CZO-erkenningssystematiek per 01-01-2020, geldt voor de instromers in het studiejaar 2020-2021 dat een stageovereenkomst volstaat.

Indien niet voldaan wordt aan de instroomeisen kan - als er sprake is van een vergelijkbaar niveau - een ontheffing van de vooropleidingseis worden afgegeven door het opleidingsinstituut. Deze ontheffing dient door de student meegestuurd te worden bij de aanmelding bij de CZO-studentenadministratie.

Praktijkuren:
900

Theorieuren:
300

Minimale aanstelling:
24.00