Skip to main content
Terug

Intensivecare practitioner uitstroomprofiel circulation practitioner

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen, om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen die gesteld worden door het CZO van de opleiding tot intensivecare practitioner uitstroomprofiel circulation practitioner.
Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO, beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot intensivecare practitioner uitstroomprofiel circulation practitioner. 

Deze opleiding is op 23 april 2020 gepubliceerd op de website.

Voor deze opleiding is het Reglement B6: erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe opleidingen van toepassing. 

Instroomeisen:
De instroomeisen zijn:

  • de student staat in het BIG-register geregistreerd als verpleegkundige;
  • de student heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een CZO-erkende zorginstelling;
  • de student is in het bezit van LRVV of CZO erkend intensivecareverpleegkundige diploma.

Indien niet voldaan wordt aan de instroomeisen kan - als er sprake is van een vergelijkbaar niveau - een ontheffing van de vooropleidingseis worden aangevraagd bij de opleidingscommissie. Bij de toekenning van de ontheffing wordt de motivatie vanuit de student en de werkgever meegewogen in de besluitvorming.

Praktijkuren:
1200

Theorieuren:
220

Minimale aanstelling:
24.00