Skip to main content
Terug

Gespecialiseerd verzorgende somatiek

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen, om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen die gesteld worden door het CZO van de opleiding tot gespecialiseerd verzorgende somatiek.
Op basis van uw verantwoording van de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens die zijn vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO, beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning.

Voor deze opleiding zijn de volgende reglementen/instructies van toepassing/relevant:

Deze opleiding is op 23 april 2020 gepubliceerd op de website.

Instroomeisen:
De instroomeisen zijn:

  • Minimaal mbo-3 niveau verzorgende (verzorgende of verzorgende-IG, -individuele gezondheidszorg) worden toegelaten tot de opleiding.
  • Minimaal 1 jaar werkzaam in de functie van verzorgende.

Praktijkuren:
800

Theorieuren:
120

Minimale aanstelling:
20.00