Skip to main content
Terug

Eerst verantwoordelijk verzorgende

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen, om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen die gesteld worden door het CZO van de opleiding tot eerst verantwoordelijk verzorgende.

Op basis van uw verantwoording van de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens die zijn vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO, beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning.

Voor deze opleiding zijn de volgende reglementen/instructies van toepassing/relevant:

Deze opleiding is op 1 januari 2020 gepubliceerd op de website.

Instroomeisen:
De instroomeisen zijn:

  • Minimaal een mbo-vooropleiding verzorgende (verzorgende of verzorgende-IG, Individuele Gezondheidszorg).
  • Toelating met een vergelijkbaar diploma op minimaal mbo-3 niveau is alleen mogelijk na overleg met de theorie-aanbieder/ opleidingsinstelling en ontheffing van de werkgever.
  • Minimaal 1 jaar werkzaam in de functie van verzorgende.

Indien niet voldaan wordt aan de instroomeisen kan - als er sprake is van een vergelijkbaar niveau - een ontheffing van de vooropleidingseis worden afgegeven door het opleidingsinstituut. Deze ontheffingsbrief moet de student uploaden bij de aanmelding bij de CZO-studentenadministratie. 

Praktijkuren:
600

Theorieuren:
80

Minimale aanstelling:
20.00