NLQF ingeschaalde CZO-opleidingen

 
Een aantal opleidingen dat onder het toezicht van het CZO valt, heeft een NLQF-inschaling niveau 6 verkregen. NLQF stelt de niveaus vast aan de hand van beschrijvingen van wat iemand weet en kan, na voltooiing van het leerproces. NLQF-niveau 6 betekent dat de opleiding qua niveau vergelijkbaar is met het niveau van een hbo-bacheloropleiding. Er wordt echter geen hbo-bachelordiploma behaald.

Het CZO vermeldt bij opleidingen waar dit van toepassing is, het NLQF-niveau op het diploma, vanaf de datum dat de opleiding een NLQF-inschaling heeft. De volgende CZO-opleidingen zijn NLQF-niveau 6 ingeschaald. Dit wordt ook op het diploma vermeld. Klik op de betreffende opleiding om te bekijken per wanneer de NLQF-inschaling is ingegaan.

NLQF algemeen
Het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF) bestaat uit 8 niveaus, en is gekoppeld aan het Europese kwalificatieraamwerk (EQF).

Wat is NLQF?

NLQF maakt duidelijk op welk niveau iemand leert of functioneert in Nederland of in een ander Europees land. Het kwalificatieraamwerk telt acht niveaus, van basiseducatie tot universiteit, en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Dat is handig voor werkgevers, zodat zij kunnen zien wat een (potentiële) werknemer waard is. Werknemers en afgestudeerden krijgen met NLQF inzicht in hun opleidingsniveau, wat handvatten geeft voor een impuls aan de verdere loopbaanontwikkeling.

Waarom NLQF?
NLQF maakt opleidingen vergelijkbaar en zorgt zo voor transparantie. Het maakt duidelijk welke opleidingen eenzelfde niveau hebben als de eigen kwalificatie. Werknemers kunnen makkelijker aantonen op welk niveau zij functioneren en dat bevordert de mobiliteit van mensen.

Werkgevers kunnen met NLQF werknemers, kandidaten en functies met elkaar vergelijken qua kwalificatieniveau. Voor werknemers biedt NLQF op een transparante manier inzicht in het niveau van hun kwalificaties en daarmee van hun opleidingen, cursussen en trainingen. Het biedt hen een handvat om het geleerde zichtbaar te maken.

Studenten kunnen met NLQF precies zien welk niveau zij met een bepaalde kwalificatie gaan behalen en wat zij dan minimaal kennen en kunnen. Aanbieders van non-formeel onderwijs krijgen met NLQF een objectief oordeel in handen over het niveau van hun kwalificatie, wat een vergelijking met andere, formele kwalificaties wérkelijk mogelijk maakt.

Meer informatie over NLQF en de betekenis van de kwalificatie kunt u vinden op www.nlqf.nl of bekijk de NLQF-animatie.