Zes instellingen erkend voor de opleiding tot wondverpleegkundige

21 juli 2020

Zes instellingen erkend voor de opleiding tot wondverpleegkundige

Hartje zomer 2020 zijn reeds vier zorginstellingen en twee opleidinginstituten door CZO erkend als opleider voor wondverpleegkundigen. Een aantal erkenningen zit in de pijplijn. De beroepsvereniging van wondverpleegkundigen heeft niet voor niets gepleit voor deze zelfstandige opleiding. Sinds vorig jaar november is het mogelijk bij het CZO een erkenningsaanvraag voor de opleiding tot wondverpleegkundige te doen.


Een deel van de wondzorg zit in het opleidingscluster acute zorg. Maar omdat het voor een belangrijk deel om chronische wondzorg gaat, vond V&VN wondexpertise een zelfstandige, erkende opleiding tot wondverpleegkundige gerechtvaardigd. Het CZO legde daar haar criteria naast waarmee onder meer beoordeeld wordt of er daadwerkelijk sprake is van een zorgopleiding die opleidt tot een functie die in brede zin essentieel is voor zorginstellingen, die kwalitatief toegevoegde waarde heeft en zich bewezen heeft in de praktijk. Vervolgens kon een werkgroep bestaande uit opleiders namens de Vereniging Brancheopleidingsinstituten Gezondheidszorg (VBG) en leden van de beroepsvereniging zich buigen over de invulling van de opleidingseisen met daarin het deskundigheidsgebied en de eindtermen. Op 1 november 2019 zijn de opleidingseisen Wondverpleegkundige gepubliceerd.
 
Wat te doen als de opleiding eerder gestart is?
Om studenten die op of na 1 september 2019 gestart zijn met de opleiding tot wondverpleegkundige in aanmerking te laten komen voor een CZO-erkend diploma, dient de instelling vóór 1 augustus 2020 de aanvraag in te dienen. Mits een erkenning volgt, hebben deze studenten recht op een CZO-diploma.
 
Welke instellingen en opleidingsinstituten reeds erkend zijn, is te vinden op de website van het CZO. Zodra een aanvraag positief is beoordeeld door de opleidingscommissie wondzorg, wordt dit toegevoegd aan deze lijst van erkende zorginstellingen / opleidingsinstituten.
 
Toekomst
De opleidingseisen voor de opleiding tot wondconsulent zullen door de opleidingscommissie wondzorg worden opgesteld. Hierbij zal voor publicatie het veld input kunnen geven via de internetconsultatie. Dit wordt op termijn op de website van het CZO gepubliceerd.
 
Meer informatie
Met vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij mevrouw L. Offermans.
Lees ook het artikel in het vakblad Nursing hierover.
 
 

Afwegingen voor het aanvragen van een CZO-erkenning

Eén van de vraagstukken is hoe de instelling de kwaliteit van de zorgopleiding kan garanderen als slechts sporadisch wordt opgeleid en de continuïteit daarmee niet altijd geborgd is.
Hieronder volgt nog een aantal zaken waar rekening mee gehouden kan worden:
  • Voor instellingen die geen lid zijn van de NFU, NVZ of AZN gaat een aanvraag gepaard met kosten, zie tarieven en diensten CZO;
  • Instellingen onderkennen echter de waarde van het CZO-diploma omdat het garant staat voor een kwalitatief hoogstaande opleiding;
  • Instellingen gunnen de studenten een CZO-diploma.
 

Hoe werkt de opleidingscommissie wondzorg?

De CZO-opleidingscommissie houdt toezicht op de kwaliteit van de zorgopleiding en bewaakt het landelijk civiel effect. De commissie beoordeelt erkenningsaanvragen door middel van desk research en peer review en adviseert hierover aan de directeur-bestuurder. De opleidingscommissie is samengesteld uit leden die worden voorgedragen door de desbetreffende beroepsvereniging, de opleidingsinstituten (VBG) en de werkgevers.