Vrijstellingen op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC’s)

8 maart 2018

Vrijstellingen op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC’s)

De laatste tijd ontvangt de studentenregistratie van het CZO veel vragen over het verlenen van vrijstellingen. In dit bericht geven wij u meer informatie over de werkwijze rondom het aanmelden van vrijstellingen en de beoordeling door het CZO hiervan. 

Vrijstellingen op basis van EVC’s moeten voorafgaand aan de opleiding gemeld worden bij het CZO. Is de opleiding eenmaal gestart, dan is het niet meer mogelijk om vrijstellingen te melden en/of de opleidingsduur te verkorten.

Werkwijze melding vrijstelling

Zodra een student zich bij het CZO heeft aangemeld, krijgt de zorginstelling en/of het opleidingsinstituut een bericht dat een student is aangemeld. De zorginstelling en/of het opleidingsinstituut dienen hier akkoord voor te geven.
  • Hierin geeft de zorginstelling en/of opleidingsinstituut aan, dat er sprake is van een vrijstelling. De zorginstelling geeft dit aan voor de praktijkcomponent en het opleidingsinstituut voor de theoriecomponent van de opleiding.
  • De zorginstelling en/of het opleidingsinstituut geeft aan voor hoeveel uur er vrijstelling wordt verleend. Bij het opgeven van de vrijstelling en het aantal uren dient een document te worden geüpload. Uit dit document moet duidelijk zijn, op basis van welke vooropleiding of competenties de vrijstelling wordt verleend. 
Beperkingen
  • Voor een student die is gestart met een opleiding en deze vroegtijdig heeft beëindigd, kan bij herstart van zijn opleiding, in de zelfde instelling, pas na minimaal een halfjaar een tweede opleidingstraject worden gestart. Voor dit tweede traject kunnen vrijstellingen worden verleend.
  • Een student met een ‘huisdiploma’ kan zich niet bij het CZO aanmelden voor dezelfde opleiding met vrijstellingen, als deze opleiding reeds is voltooid bij dezelfde zorginstelling en dezelfde theorieaanbieder. Dit geldt ook voor gefuseerde instellingen. Het CZO controleert de huidige en voorgaande statutaire namen (juridische entiteit) van de instelling(en).
Vragen?
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Stuur dan een e-mail naar studentenregistratie@czo.nl.
 

Bekijk hieronder onze veelgestelde vragen over vrijstellingen en EVC's

Vrijstellingen en EVC's

  • Hoe kom ik in aanmerking voor vrijstelling(en)?
    Vrijstellingen moeten aangevraagd worden bij de theorie- en/of praktijkaanbieder. Vrijstellingen dienen bij de digitale aanmelding van de student doorgegeven te worden aan het CZO. Dit gebeurt door de instelling en/of het opleidingsinstituut.
  • Ik heb een mail gekregen met definitieve inschrijving. Echter, ik heb vrijstellingen die niet bij mijn aanmelding opgenomen zijn. Hoe kan dat?
    Staan de vrijstellingen niet bij je aanmelding? Neem voor praktijkvrijstellingen contact op met de contactpersoon van je zorginstelling en theorievrijstellingen met de contactpersoon van het opleidingsinstituut. Let op: tot een maand na de startdatum van je opleiding (mits de aanmelding later binnenkomt dan de startdatum) kunnen vrijstellingen doorgegeven worden. Gedurende de opleiding is het niet meer mogelijk vrijstellingen door te geven.