Update gevolgen coronavirus en CZO-activiteiten

24 maart 2020

Update gevolgen coronavirus en CZO-activiteiten

Maatregelen gemelde knelpunten

Door de gevolgen van het coronavirus staat de zorg op dit moment onder grote druk. Wij zijn ons ervan bewust dat dit grote impact heeft op alle CZO-activiteiten van instellingen en opleidingstrajecten van studenten. Op dit moment ontvangen wij veel vragen vanuit het werkveld. Het CZO heeft een aantal besluiten genomen over de gemelde knelpunten. In dit bericht informeren wij u over de genomen maatregelen.
 
Erkenningen & audits zijn uitgesteld
Het CZO heeft de audits tot nader order opgeschort en zal hierover contact opnemen met de betrokkenen.
 
(Afzonderlijke) erkenningsaanvragen
Opleidingen die nog niet CZO-erkend zijn en tijdens een opgeschorte audit getoetst moeten worden, zullen wij erkennen op basis van de erkenningsaanvraag. Hierdoor kan de student de opleiding vervolgen en (bij goed resultaat) afsluiten met een CZO-diploma. Tijdens de eerstvolgende (mogelijke) audit vindt dan de definitieve toetsing plaats, zoals bij elke reguliere audit van de (her)erkenningen.

Doordat de focus op andere prioriteiten ligt, kunnen OC-leden erkenningsaanvragen momenteel niet beoordelen. Hierdoor kan er vertraging optreden. Wij vragen uw begrip hiervoor. Als dit consequenties heeft voor een student in opleiding, zullen wij samen met u naar een passende oplossing kijken.
 
Uitstel termijn bindende voorwaarden
Instellingen die een bindende voorwaarde hebben gekregen en de verantwoording hiervan moeten indienen bij het CZO krijgen 6 maanden verlenging ten opzichte van de oorspronkelijke datum waarop de bindende voorwaarde verantwoord had moeten zijn/worden.
 
Uitstel termijn erkenningen nieuwe CZO-opleidingen
Studenten van instellingen die binnen 6 maanden na publicatie van de opleidingseisen een erkenningsaanvraag indienen, zijn gegarandeerd van een CZO-diploma zodra de opleiding erkend is. Deze termijn komt nu onder druk te staan. Het CZO breidt deze termijn daarom uit met 3 maanden voor de opleidingen waarvan de opleidingseisen in de afgelopen 6 maanden zijn gepubliceerd. Het gaat om de opleidingen tot: 
  • Brandwondenverpleegkundige
  • Wondverpleegkundige
  • Ziekenhuispsychiatrieverpleegkundige
  • Medisch technicus
  • Kraamverzorgende
  • Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie
  • Gespecialiseerd verzorgende revalidatiezorg
  • Eerst verantwoordelijk verzorgende
​De uitbreiding geldt ook voor opleidingen die in de komende maanden tot 1 juni gepubliceerd worden op onze website.

Voor andere zaken die nu spelen rondom erkenningen & audits, kunt u contact opnemen met de auditsecretaris of de secretaris van de opleidingscommissie. Samen met u kijken wij naar een gepaste oplossing.
 
Opleidingstraject studenten
Wij begrijpen dat het voor sommige studenten lastig kan zijn om het opleidingstraject goed te vervolgen.
Veel vragen die wij krijgen gaan over (externe) stages die niet uitgevoerd kunnen worden, (mogelijke) verlengingen en vragen over toekomstige diploma-uitreikingen. Het CZO kan en zal gegevens die aangepast moeten worden als vertraagde/gewijzigde start- en einddata van opleidingstrajecten achteraf corrigeren. Het is niet nodig om hierover contact op te nemen met het CZO.

Studenten die niet binnen de verwachte termijn de opleiding kunnen afronden, komen zonder consequenties, in aanmerking voor verlenging van de opleiding. Dus ook wanneer er vanuit het CZO een maximale duur van verlenging van toepassing is, zullen wij hier in deze situatie flexibel mee omgaan. 

Zodra de opleidingstrajecten vervolgd kunnen worden (individueel en/of op instellingsniveau) kunt u, indien nodig of gewenst, alsnog contact opnemen met het CZO. Wij zullen dan bekijken hoe we studenten en instellingen zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn, zodat zij in staat zijn om het opleidingstraject te kunnen vervolgen of afronden.

Diplomering studenten
Het CZO kan de komende weken geen diploma’s versturen. Wanneer het weer mogelijk is om diploma’s te versturen, zorgen wij dat u zo spoedig mogelijk alsnog de diploma’s van de studenten ontvangt.
 
Wanneer de situatie toch om andere acties en maatregelen vraagt, zullen wij u opnieuw informeren.
 
Wij verzoeken u om de inhoud van dit bericht te delen met alle betrokkenen binnen uw instelling.Meer gerelateerd nieuws inzake coronavirus en CZO-maatregelen: