Tijdelijke regeling partusassistentie door leerling kraamverzorgenden

18 november 2021

Tijdelijke regeling partusassistentie door leerling kraamverzorgenden

Er is een tijdelijke regeling partusassistentie door leerling kraamverzorgenden als addendum toegevoegd aan de opleidingseisen voor de opleiding tot kraamverzorgende.
De tijdelijke regeling is van kracht vanaf 1 november 2021 tot 1 april 2022.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Detert Oude Weme, beleidsadviseur: a.detertoudeweme@czo.nl.