Stageleerplaats mogelijk in een niet CZO-erkende zorginstelling

6 november 2018

Stageleerplaats mogelijk in een niet CZO-erkende zorginstelling

Vanaf 1 januari 2019 is het mogelijk om gebruik te maken van een stageleerplaats* in een zorginstelling welke voor de betreffende opleiding niet CZO-erkend is. Hoe dit werkt, leest u verder in dit nieuwsartikel.

De planbare zorg verplaatst zich naar andere zorginstellingen zoals zelfstandige behandelcentra. Deze zelfstandige behandelcentra zijn vaak niet erkend door het CZO omdat zij een groot deel van de opleiding niet zelf kunnen bieden. Door de veranderingen in de zorg kan het CZO besluiten om stageleerplaatsen te erkennen, onder de verantwoordelijkheid van een CZO-erkende zorginstellingen. Vanaf 1 januari 2019 is het nu ook mogelijk om dit aan te vragen voor de volgende opleidingen:
 • medewerker operatieve zorg
 • operatieassistent
 • anesthesiemedewerker
Het resultaat is dat de instelling een deelerkenning behaalt als stageverlenende instelling onder verantwoordelijkheid van één van de volledig CZO-erkende zorginstellingen.

Werkwijze
 1. Er zijn twee mogelijke startsituaties:
 • De zorginstelling die de opleiding verzorgt, is erkend: deze zorginstelling vraagt bij het CZO een deelerkenning aan voor de stageleerplaats, door een wijziging in de praktijkleersituatie te verantwoorden (onderdeel van het actieve erkenningsdossier in ‘Mijn CZO’)
 • De zorginstelling die de opleiding verzorgt, is niet erkend: deze zorginstelling vraagt een volledige erkenning aan door het aanvraagformulier in te vullen. De stageleerplaats is een onderdeel van de verantwoording van de praktijkleerroute op het gebied van de kwaliteitsborging, leerplaatsprofiel en ketenzorg en kwantitatieve eisen praktijkleersituatie.
 1. De voorwaarden voor een deelerkenning zijn:
 • De stageverlenende zorginstelling voert de stage uit onder verantwoordelijkheid van de erkende zorginstelling;
 • De zorginstelling die de volledige opleiding verzorgt, is erkend voor de betreffende opleiding;
 1. De stageverlenende instelling voldoet aan de specifieke opleidingscriteria voor dat deel van de opleiding dat zij verzorgen. Indien de stageverlenende zorginstelling een samenwerking heeft met meerdere erkende zorginstellingen wordt de aanvraag voor het betreffende onderdeel voor elke stageleerplaats ingediend door de verantwoordelijke zorginstelling. Per (her)erkenningsaanvraag van de erkende zorginstellingen wordt beoordeeld of de erkende stage van de stageverlenende instelling toereikend is zodat de volledig erkende opleidingsinstelling de CZO-erkenning kan behalen c.q. behouden**.
 2. De deelerkenning maakt, als externe stageleerplaats, ook onderdeel uit van de volwaardige CZO- erkenning van de zorginstelling waarvoor de instelling stage verleent.
 3. Het is niet mogelijk op basis van een deelerkenning een CZO-diploma te verstrekken.

 
*Een praktijkleerplaats wordt als stageleerplaats aangemerkt als -gedurende een van te voren bepaalde korte periode- er een onderdeel van de opleiding wordt gevolgd met het doel bepaalde eindtermen te behalen.
**Dit betekent dat een stage als onderdeel van meerdere leerroutes (in meerdere zorginstellingen) de ene keer wel kan leiden tot een CZO-erkenning voor de zorginstelling dat hoofdverantwoordelijke is en de andere keer niet.

Terug naar nieuwsoverzicht.