Opleidingseisen orgaanperfusionist open voor erkenningen

1 juni 2019

De opleidingseisen van de opleiding tot orgaanperfusionist zijn vastgesteld en gepubliceerd.

Dit betekent dat vanaf 1 juni 2019 een erkenningsaanvraag ingediend kan worden door zowel de theorie- als de zorginstelling.

Bekijk de opleidingseisen voor de opleiding tot orgaanperfusionist.

CZO-erkenning
Met de landelijk opgestelde CZO-opleidingseisen is het mogelijk om een opleiding te ontwikkelen en de competenties te beschrijven waaraan de orgaanperfusionist moet voldoen. Per 1 juni 2019 zijn de opleidingseisen gepubliceerd op de website van het CZO en kunnen instellingen een erkenning aanvragen voor de opleiding tot orgaanperfusionist. Studenten die een praktijkopleiding en het theoriegedeelte bij een CZO-erkende instelling hebben gevolgd, ontvangen bij het behalen van alle eindtermen een landelijk erkend CZO-diploma. Voor deze opleiding is het Reglement B6: erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe opleidingen van toepassing. 

Vragen?
Voor vragen over deze opleiding kunt u terecht bij de secretaris, mevrouw A. Oldenburg via a.oldenburg@czo.nl