Opleidingseisen clusters acute zorg en moeder-kindzorg geactualiseerd

14 januari 2021

Opleidingseisen clusters acute zorg en moeder-kindzorg geactualiseerd

De eisen voor elf opleidingen in de clusters acute zorg en moeder-kindzorg zijn geactualiseerd. Aanleiding is de vernieuwing en flexibilisering van opleidingen en de daarvoor ontwikkelde entrustable professional activities (EPA’s).
 
Vertaling nieuw stelsel naar opleidingseisen
Met het programma CZO Flex Level worden CZO-erkende opleidingen onderdeel van een flexibel en samenhangend stelsel. Met het nieuwe stelsel wordt opleiden efficiënter, ontstaan meer in- en doorstroommogelijkheden en gepersonaliseerde leerroutes. Bouwstenen hiervoor zijn EPA’s en overige leeractiviteiten. Deze zijn nu vertaald in de opleidingseisen. Hoe dit is gedaan lichten we toe in separate toelichtingen bij de geactualiseerde opleidingseisen.
 
Studiepuntensystematiek en collectieve vrijstellingen
In CZO Flex Level wordt gewerkt aan een studiepuntensystematiek gebaseerd op European Credits (EC). Dit gebeurt in nauwe samenwerking met opleidingsinstituten en zorgorganisaties. Verder worden collectieve vrijstellingen gedefinieerd. De verwachting is dat de studiepuntensystematiek en de collectieve vrijstellingen voor 1 juni 2021 gereed zijn. 
 
Geactualiseerde opleidingseisen
Geactualiseerde opleidingseisen zijn er voor de volgende vervolgopleidingen:
Vragen over deze opleidingseisen kunt u stellen via: opleidingseisen@czo.nl
 
Implementatie van de opleidingen
Zorgorganisaties en opleidingsinstituten die aan de slag gaan met de implementatie moeten ervoor zorgen dat de vernieuwde en flexibele opleidingen aan de geactualiseerde opleidingseisen voldoen. Na een overgangsperiode moeten alle opleidingen hieraan voldoen. Lees meer over de overgangsperiode.
 
CZO Flex Level faciliteert zorgorganisaties en opleidingsinstituten bij de implementatie met product- en expertiseontwikkeling, bijvoorbeeld over opleiden met EPA’s en toetsen en bekwaam verklaren. Deze producten zijn beschikbaar op de website van CZO Flex Level. Vragen over de implementatie kunt u stellen via: czoflexlevel@nvz-ziekenhuizen.nl
 
Vervolgstappen
Begin 2021 worden ook de opleidingseisen voor de recoveryverpleegkundige geactualiseerd en start de actualisering van de eisen voor vijf opleidingen in het cluster langdurige zorg.