Opleidingen VVT-branche open voor erkenningsaanvragen

Opleidingen VVT-branche open voor erkenningsaanvragen
  Vanaf 1 januari 2020 is de CZO-erkenningssystematiek van kracht voor de CZO-erkende opleidingen in de branche Verzorging Verpleging en Thuiszorg (VVT). Deze systematiek vervangt de oude erkenningen systematiek van Calibris Contract. Dit betekent dat opleidingsinstituten vanaf 1 januari 2020 een CZO-erkenning kunnen aanvragen voor de VVT-opleidingen: Na de internetconsultaties zijn de binnengekomen reacties verwerkt. Op 28 november zijn de definitieve opleidingseisen door de VVT-opleidingscommissie vastgesteld. Klik op een van de bovenstaande opleidingen voor het inzien van de opleidingseisen. Op deze pagina treft u ook meer informatie aan over registreren & diplomeren van studenten en de overgangsregeling.

  CZO-erkenning
  Met de opgestelde opleidingseisen is het mogelijk om een landelijke CZO-erkenning aan te vragen voor de opleidingen in de VVT-branche. Voor de VVT-branche geldt dat alleen de opleidingsinstituten erkend worden. Alle in het verleden branche erkende VVT-opleidingsinstituten hebben de tijd om voor eind 2020 een CZO-erkenning aan te vragen.  
  Studenten die de aan de praktijkuren conform de CZO-opleidingseisen hebben voldaan en het theoriegedeelte bij een CZO-erkende instelling hebben gevolgd, ontvangen een landelijk erkend CZO-diploma.
  Nadat een opleidingsinstituut de erkenning heeft ingediend en het dossier in behandeling is genomen, kunnen studenten zich registreren voor de opleiding bij het CZO.

  Informatiebijeenkomst
  In maart 2020 organiseert het CZO opnieuw een bijeenkomst waarin informatie wordt gegeven over de CZO-erkenningsaanvragen en het registreren & diplomeren van studenten. Ook zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen. De aangesloten instellingen worden hierover per e-mail geïnformeerd.

  Overgangsregeling
  Het CZO heeft in het kader van de wijziging van de erkenningssystematiek en CZO-diplomering een overgangsregeling opgesteld. U vindt deze overgangsregeling hier.

  Klik hier voor de instructie aanvragen erkenning VVT-branche en het registreren & diplomeren van studenten.