Opleidingen ambulancezorg

18 december 2016

Er zijn veranderingen op komst in de toelating tot de opleiding  ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeur. Naar aanleiding van signalen uit het veld is in de opleidingscommissie besproken dat rondom de vooropleidingseisen voor beide opleidingen wijzingen nodig zijn. De vooropleidingseisen voor de opleiding ambulanceverpleegkundige worden verbreed waarmee de opleiding voor een grotere groep toegankelijk wordt. In het eerste kwartaal 2017 zullen alle besluiten worden uitgewerkt, verwerkt in de systemen en worden gepubliceerd.

Voor de opleiding tot ambulancechauffeur zal de vooropleidingseis mbo-3 van een bredere uitwerking worden voorzien. Ook hiervoor geldt dat deze in het eerste kwartaal 2017 uitwerkt en gepubliceerd zal worden.

Alle wijzigingen zullen d.m.v. een nieuwsflits worden aangekondigd zodra zij gereed zijn.