Opleiding tot intensivecare practitioner open voor erkenningsaanvragen

23 april 2020

Opleiding tot intensivecare practitioner open voor erkenningsaanvragen

Dit betekent dat vanaf 23 april 2020 een erkenningsaanvraag ingediend kan worden door zowel de theorieaanbieder als de zorginstelling. 

De opleidingseisen voor de opleiding tot intensivecare practitioner zijn door de opleidingscommissie intensivecareverpleegkundige opgesteld. Na de internetconsultatie zijn de binnengekomen reacties verwerkt en zijn de definitieve eisen vastgesteld. Deze opleiding kent 4 uitstroomprofielen: ventilation practitioner, circulation practitioner, neural practitioner of renal practitioner.

Bekijk de opleidingseisen voor de opleiding tot intensivecare practitioner.
 
CZO-erkenning
Met de definitief opgestelde opleidingseisen is het mogelijk om een landelijke CZO-erkenning aan te vragen voor de opleiding tot intensivecare practitioner. Studenten die de praktijkopleiding en het theoriegedeelte bij een CZO-erkende instelling hebben gevolgd, ontvangen bij voldoen aan de opleidingseisen een landelijk erkend CZO-diploma. 

Wat betekent dit voor zorginstellingen en opleidingsinstituten?
  • U kunt op eigen initiatief een erkenningsaanvraag indienen vanaf het moment dat de opleidingseisen zijn gepubliceerd. Voor de opleiding tot intensivecare practitioner is dat 23 april 2020.
  • Wanneer het CZO de aanvraag voor 23 oktober 2020 heeft ontvangen (binnen 6 maanden na publicatie) geldt een CZO-diplomagarantie voor de studenten die ingeschreven staan bij het CZO en de opleiding succesvol afronden, mits de zorginstelling en het opleidingsinstituut erkend worden. Wanneer de student diplomeert voordat de erkenning aan de zorginstelling en/of het opleidingsinstituut is afgegeven, ontvangt de student het CZO-diploma met de diplomadatum overeenkomstig de datum van afgifte erkenning.
Wat betekent dit voor studenten?
  • Studenten die op 23 januari 2020 of later gestart zijn met de opleiding kunnen zich bij het CZO inschrijven voor de opleiding. Studenten die vóór deze datum de opleiding zijn gestart, kunnen niet in aanmerking komen voor een CZO-diploma.
  • Zodra de zorginstelling en het opleidingsinstituut beiden een erkenningsaanvraag hebben ingediend, kan de student zich inschrijven bij het CZO.
  • Mocht de student de opleiding eerder hebben afgerond en heeft de zorginstelling en het opleidingsinstituut de erkenningsaanvraag voor 23 oktober 2020 ingediend, dan ontvangt de student een CZO-diploma zodra de erkenning is afgegeven. De datum van de afgifte van het CZO-diploma is overeenkomstig de datum van de afgifte van de erkenning. Zie nieuwsbericht: Update gevolgen coronavirus en CZO-activiteiten, kopje Uitstel termijn erkenningen nieuwe CZO-opleidingen.
 Voor meer informatie over aanvragen, audits en diplomering verwijzen wij u naar het Reglement Erkenningen Opleidingen CZO.

Vragen?
Voor vragen over deze opleiding kunt u terecht bij de secretaris, mevrouw M. Mendes via m.mendes@czo.nl