Open voor erkenningsaanvragen opleiding highcare–kinderverpleegkundige

9 juni 2020

Open voor erkenningsaanvragen opleiding highcare–kinderverpleegkundige 

Vanaf 9 juni 2020 kan een erkenningsaanvraag ingediend worden door zowel de theorieaanbieder als de zorginstelling. 

De opleidingseisen voor de opleiding tot highcare-kinderverpleegkundige zijn door de opleidingscommissie opgesteld. Na de internetconsultatie zijn de binnengekomen reacties verwerkt en de definitieve eisen vastgesteld.
 
Bekijk de opleidingseisen voor de opleiding tot highcare-kinderverpleegkundige.
 
CZO-erkenning
Met de definitief opgestelde opleidingseisen is het mogelijk om een landelijke CZO-erkenning aan te vragen voor de opleiding tot highcare-kinderverpleegkundige. Studenten die de praktijkopleiding en het theoriegedeelte bij een CZO-erkende instelling hebben gevolgd, ontvangen bij het voldoen aan de opleidingseisen een landelijk erkend CZO-diploma. 

Wat betekent dit voor zorginstellingen en opleidingsinstituten?
 • U kunt op eigen initiatief een erkenningsaanvraag indienen vanaf het moment dat de opleidingseisen zijn gepubliceerd. Voor de opleiding tot highcare-kinderverpleegkundige is dat 9 juni 2020.
 • Wanneer het CZO de aanvraag voor 9 maart 2021 heeft ontvangen (binnen 9 maanden na publicatie) geldt een CZO-diplomagarantie voor de studenten die ingeschreven staan bij het CZO en de opleiding succesvol afronden, mits de zorginstelling en het opleidingsinstituut erkend worden. Wanneer de student diplomeert voordat de erkenning aan de zorginstelling en/of het opleidingsinstituut is afgegeven, ontvangt de student het CZO-diploma met de diplomadatum overeenkomstig de afgiftedatum van de erkenning.
 Wat betekent dit voor studenten?
 • Studenten die op 9 maart 2020 of later gestart zijn met de opleiding kunnen zich bij het CZO inschrijven voor de opleiding. Studenten die vóór deze datum de opleiding zijn gestart kunnen niet in aanmerking komen voor een CZO-diploma.
 • Zodra de zorginstelling en het opleidingsinstituut beiden een erkenningsaanvraag hebben ingediend, kan de student zich inschrijven bij het CZO.
 • Mocht de student de opleiding eerder hebben afgerond en heeft de zorginstelling en het opleidingsinstituut de erkenningsaanvraag voor 9 maart 2021 ingediend, dan ontvangt de student een CZO-diploma zodra de erkenning is afgegeven. De afgiftedatum van het CZO-diploma is overeenkomstig de  afgiftedatum van de erkenning.
Voor meer informatie over aanvragen, audits en diplomering verwijzen wij u naar het Reglement Erkenningen Opleidingen CZO.
Voor het digitaal aanvragen van erkenningen & audits verwijzen wij u naar onze instructiepagina.

Vragen?
Voor vragen over deze opleiding kunt u terecht bij de secretaris, mevrouw A. Detert Oude Weme via a.detertoudeweme@czo.nl.
 

Naamswijziging opleidingscommissie moeder-kind en geboortezorg i.o.

De CZO opleidingen gericht op de zorg voor moeder en kind zijn met ingang van 1 juni 2020 ondergebracht in de opleidingscommissie moeder–kindzorg. 

Hieronder vallen de volgende opleidingen:
 • Kraamverzorgende
 • Obstetrieverpleegkundige
 • Kinderverpleegkundige
 • Kinderoncologieverpleegkundige
 • Highcare-kinderverpleegkundige
 • Highcare-neonatologieverpleegkundige
 • Intensivecare-kinderverpleegkundige
 • Intensivecare-neonatologieverpleegkundige