Nieuwe branche-erkende VVT-opleiding open voor erkenningsaanvragen

23 april 2020

Nieuwe branche-erkende VVT-opleiding open voor erkenningsaanvragen

De nieuwe branche-erkende VVT opleidingen gespecialiseerd verzorgende somatiek en gespecialiseerd verzorgende gerontopsychiatrie zijn gepubliceerd en open voor erkenningsaanvragen.

Vraag vanuit het werkveld
Met het opstellen van de opleidingseisen voor de opleidingen tot gespecialiseerd verzorgende somatiek en gespecialiseerd verzorgende gerontopsychiatrie zijn de 5 opleidingen voor de branche Verpleeg-, en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) ondergebracht bij het CZO. De opleidingscommissie heeft deze opleidingen ontwikkeld op verzoek van het werkveld.

Erkenning aanvragen
De opleidingsorganisaties kunnen, na publicatie van de genoemde opleidingen, een erkenning bij het CZO aanvragen. Nadat de organisatie erkend is, kunnen studenten zich inschrijven bij het CZO en nadat zij de opleiding met goed gevolg hebben doorlopen, kunnen zij een CZO-diploma behalen. Voor het aanvragen van een erkenning verwijzen wij u naar de instructies op onze website.

Ga naar de opleidingseisen: Vragen?
Voor vragen over deze opleiding kunt u terecht bij de secretaris van deze opleidingen, mevrouw S. Terheggen via s.terheggen@czo.nl