Landelijk eenduidige opleiding tot dialyse-assistent

21 juli 2020

Landelijk eenduidige opleiding tot dialyse-assistent

Door de toename van het aantal patiënten op leeftijd en de uitstroom van dialyseverpleegkundigen, is er een groeiende behoefte aan een tweede functieniveau. De functie dialyse-assistent voorziet in de expliciete zorg die nodig is op de dialyse-afdeling.


Het CZO heeft de opleiding tot dialyse-assistent toegelaten en op 28 mei 2020 de opleidingseisen gepubliceerd. Opleidingsinstituten en zorginstellingen kunnen vanaf deze datum een CZO-erkenning aanvragen.

"De opleiding dialyse-assistent bestaat al meer dan 15 jaar", vertelt Margreet ter Meer, praktijkopleider afdeling dialyse OLVG, locaties Oost en West. "Landelijk bestonden er echter grote verschillen tussen de opleiding, taakuitvoering en bevoegdheden. Vanuit de dialysepraktijk is behoefte aan een eenduidige opleiding, waarbij opleidingseisen, waaronder deskundigheidsgebied en eindtermen zijn vastgelegd. Aan deze behoefte is nu gehoor gegeven." Ook Annette de Jong, opleider van de opleiding dialyseverpleegkundige en dialyse-assistent, Amstel Academie, is erg tevreden over de CZO-erkenning. "Vanaf nu worden dialyse-assistenten uniform opgeleid volgens de vastgestelde eindtermen. Bij het voldoen aan de eindtermen kan een erkend CZO-diploma worden aangevraagd, hetgeen belangrijk is voor de status van deze functie."

Wat kan de dialyse-assistent?
Na het afronden van de opleiding is de dialyse-assistent in staat om zelfstandig een ongecompliceerde hemodialysebehandeling uit te voeren bij een chronisch stabiele patiënt. Tijdens de opleiding worden alle facetten van de ongecompliceerde hemodialyse behandeling aangeleerd, waaronder het aanprikken van eenvoudige dialyse shunts en het toedienen van dialyse gerelateerde medicatie met oog voor de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg. De dialyse-assistent mag deze handelingen, evenals de dialyseverpleegkundige, onder voorwaarden uitvoeren, nadat de opleiding succesvol is afgerond.
 
Margreet ter Meer en Annette de Jong zijn vanuit hun rol als opleidingscommissieleden dialysezorg betrokken geweest bij het vaststellen van de opleidingseisen
 
Meer informatie
Dien een erkenningsaanvraag in voor de opleiding dialyse-assistent.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Ine Boermans, secretaris van de opleidingscommissie dialyse zorg.