Herziening reglement erkenningen opleiding CZO

28 juni 2017

Het reglement erkenningen opleidingen is op een aantal punten herzien. De wijzigingen zijn met ingang van 1 juni 2017 van kracht en gelden voor instellingen die na deze datum een erkenningsaanvraag indienen.

De belangrijkste wijzigingen

De volgende zaken zijn inhoudelijk gewijzigd:
 • De termijn beoordeling en besluitvorming na een audit is uitgebreid van 9 naar 12 weken (B2);
 • Ingetrokken erkenningen of gesloten dossiers: Instellingen mogen een half jaar na het besluit opnieuw indienen in plaats van een kalenderjaar (B2, B4);
 • Dossiers van afzonderlijke erkenningsaanvragen kunnen bij continue onvolledige en onvoldoende informatie, na een kalenderjaar, door het CZO worden gesloten (B3);
 • Uitgangspunt van de ‘te toetsen opleidingen per audit’ is het aantal opleidingen geworden i.p.v. het oorspronkelijke uitgangspunt van het aantal studenten per instelling (auditprocedure zorginstelling);
 • Wanneer een specialistisch centrum niet opleidt op het moment van de audit, zijn er 2 mogelijkheden:
  1) Indien de instelling voornemens is om alsnog op te leiden wordt de audit opgeschort.
  2) Indien de instelling niet voornemens is om op te leiden, wordt de audit ingetrokken (auditprocedure specialistisch centrum).  
In de volgende procedures zijn wijzigingen/aanpassingen gemaakt, ter bevordering van de leesbaarheid en volledigheid. Dit betreft onder andere de integratie van de:
 • Auditprocedure zorginstelling (B2a);
 • Auditprocedure specialistisch centrum (B2b);
 • Procedure afzonderlijke erkenningsaanvraag (B3a);
 • Procedure OC audit (B3b);
 • De procedure controle praktijkleerplaats in studentenregistratie is geïntegreerd (B9).
Deze wijzigingen zijn met ingang van 1 juni 2017 van kracht en gelden voor instellingen die na deze datum een erkenningsaanvraag indienen.

Het reglement erkenningen opleidingen CZO is terug te vinden op onze website.

Vragen?

Heeft u vragen over de wijzigingen in het reglement erkenningen opleidingen CZO? Neem dan contact op met mevrouw J. Deggens j.deggens@czo.nl.