Herziening ‘opleidingseisen praktijkleersituatie’ opleiding gipsverbandmeester

25 mei 2018

Herziening ‘opleidingseisen praktijkleersituatie’ opleiding gipsverbandmeester

gipsverbandmeester Voor de opleiding gipsverbandmeester heeft het CZO de eisen op basis van ontwikkelingen in het vakgebied geactualiseerd. Het gaat daarbij om de ‘opleidingseisen praktijkleersituatie’. De nieuwe eisen geven aan waar de praktijkleerplaatsen en stageleerplaatsen minimaal aan moeten voldoen om het vakgebied van gipsverbandmeester eigen te maken en waar nodig transfers te kunnen maken.

Nieuwe (her)erkenningsaanvragen of aanvragen ‘wijziging leerplaats’ zijn met ingang van heden conform de 'herziene opleidingseisen versie 10 mei 2018' in het aanvraagformulier beschikbaar.

Wat is er veranderd?

Naast actualisatie van de te behalen vaardigheden wordt in de herziene opleidingseisen een duidelijk onderscheid gemaakt tussen vaardigheden welke minimaal op niveau ‘Weten hoe’ en vaardigheden die op niveau ‘Doet’ (taxonomie van Miller) behaald moeten worden door studenten van de opleiding tot gipsverbandmeester.

Geen effect op bestaande en aangevraagde erkenningen

Deze herziening heeft geen consequenties voor de huidige erkenningen, diploma’s en erkenningsaanvragen die in behandeling zijn. Hiervan blijft de betreffende aanvraagversie gehandhaafd.

Voor vragen over deze opleiding kunt u terecht bij de secretaris van de opleidingscommissie, mevrouw I. Boermans via  i.boermans@czo.nl of via telefoonnummer 030 27 39 208.