Flexibel opleiden creëert een win-win-win-situatie

3 februari 2022

Flexibel opleiden creëert een win-win-win-situatie

Op 25 januari was het de Dag van het werkplezier, dit jaar omgedoopt tot Dag van de ode aan de zorg. Voor mij het moment om aan alle CZO-medewerkers, de mensen van CZO Flex Level, de vertegenwoordigers van zorgorganisaties en opleidingsinstituten en de zorgprofessionals zelf te laten blijken hoe trots ik op hen ben.

Dat ik enorm onder de indruk ben van hoe we gezamenlijk in korte tijd een nieuw opleidingsstelsel ontwikkelen, opgetrokken rondom de zorgpraktijk van alle dag, met nieuwe kaders voor opleiden en toezicht. Het is geweldig om samen een stelsel te neer te zetten dat eraan bijdraagt pandemieën het hoofd te bieden door goed opgeleide mensen, op het juiste moment op de juiste plek beschikbaar te kunnen hebben. Een stelsel dat inzet op helpen de politieke- en zorgmaatschappelijke vragen te beantwoorden door structureel het carrièreperspectief, de zeggenschap en het werkplezier van de zorgprofessional te vergroten.

Feitelijk hebben we het over een win-win-win-situatie. Voor patiënten en cliënten is het van groot belang dat de juiste professionals op het juiste moment beschikbaar zijn, dat zij worden opgeleid volgens de nieuwste inzichten. Zorgprofessionals willen makkelijker de overstap van de ene afdeling naar een andere kunnen maken, of van de ene soort zorgaanbieder naar de ander – zonder dat ze daarvoor opnieuw een hele (vervolg)opleiding moeten volgen. Vaak volstaan het uitbreiden van kennis en vaardigheden door alleen bepaalde beroepsactiviteiten uit een opleiding te leren. Ook zorgorganisaties hebben baat bij flexibele leerroutes. Zij willen dat zorgverleners competent zijn en dát leren wat bij de zorgvraag van hun patiënten of cliënten past. Daarnaast willen zorgorganisaties de mogelijkheid hebben om professionals snel bij te scholen als de zorg verandert, waarbij het handig is als zorgverleners uitwisselbaar zijn tussen bepaalde afdelingen.

Dit alles kan gerealiseerd worden door gezamenlijke inspanningen van professionals, raden van bestuur, HR en zorgmanagement in zorgorganisaties en opleidingsinstituten. Ik zie vol vertrouwen uit naar 1 januari 2023 als het nieuwe stelsel geheel en al ingevoerd zal zijn.

Joyce Deggens
directeur-bestuurder CZO