Eerste CZO-erkende praktijkleerplaats in België

20 maart 2018

Eerste CZO-erkende praktijkleerplaats in België


Universitair Ziekenhuis Gent heeft als eerste buitenlands ziekenhuis een CZO-accreditatie ontvangen voor twee praktijkleerplaatsen. Het betreft de afdeling Neonatale Intensieve Zorg en de afdeling Hemato-oncologie en Stamceltransplantatie kinderen. 

Genoemde praktijkleerplaatsen zijn externe stageplaatsen voor de opleiding obstetrie- en kinderverpleegkundige. Het UZ Gent kreeg de erkenning uitgereikt door de CZO-opleidingscommissie obstetrie- en kinderverpleegkundige, in aanwezigheid van Raymond Knops, Nederlands staatssecretaris Binnenlandse Zaken. Vanuit de opleidingscommissie obstetrie- en kinderverpleegkundige waren aanwezig: Richard Verschure (voorzitter) en Anouk Maes (OC-lid), Ans Detert Oude Weme (secretaris OC/beleidsadviseur CZO) en Klaus Boonstra (directeur-bestuurder CZO).

De samenwerking UZ Gent en ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen vindt plaats in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking Euregio Scheldemond. 


Bij de uitreiking waren verder onder andere aanwezig:
Mevrouw M. van de Heuvel (ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlandne in Brussel)
De heer A. Cercamer (lid Raad van Bestuur UZ Gent)
De heer H. Polman (commissaris van de Koning in Zeeland)
De heer A. Buyse (vertegenwoordiger van de Vlaams Regering in Nederland)
De heer R. Smit (voorzitter Raad van Beestuur Zeeuws Vlaanderen)
De heer O. Vanhaute (stafmedewerker Algemene directie UZ Gent)
De heer L. Tanghe (gedelegeerd bestuurder Zorgnet Icuro Vlaanderen)
Mevrouw L. Kortese (PhD kandidaat en onderzoeker bij ITEM)
De heer R. Verhaeghe (directeur Verpleging UZ Gent)
De heer J. Briers (gouveneur van de Provincie Oost-Vlaanderen)