Bijgestelde procedure controle praktijkleerplaatsen studentenregistratie

30 maart 2021

Bijgestelde procedure controle praktijkleerplaatsen studentenregistratie 


De jaarlijkse evaluatie van de ‘procedure controle praktijkleerplaats studentenregistratie’ heeft plaatsgevonden. Dit heeft gevolgen voor de opleidingen wondverpleegkundige, mediumcareverpleegkundige en neuroverpleegkundige.

Op basis van de evaluatie is besloten om: 
  • De opleiding tot wondverpleegkundige per 1 maart jongstleden toe te voegen.  
  • Te stoppen met de controle van de basisleerplaatsen voor de opleidingen tot mediumcareverpleegkundige en neuroverpleegkundige omdat de controles hebben laten zien dat er niet (meer) wordt opgeleid op afgewezen of niet-erkende basisleerplaatsen.  
Dit betekent dat de studenten neuroverpleegkundige en mediumcareverpleegkundige vanaf heden hun basisleerplaats niet meer hoeven te vermelden als zij zich inschrijven bij het CZO.  

De student wondverpleegkundige die zich vanaf heden inschrijft dient daarbij de basisleerplaats in te vullen. Een basisleerplaats is de afdeling waar de student (het grootste gedeelte van) de opleiding volgt. Meestal is dit de afdeling waar de student een leerarbeidsovereenkomst mee heeft. Van de contactpersoon studentenregistratie wordt verwacht dat bij de controle van de inschrijving gecheckt wordt of de juiste basisleerplaats door de student ingevuld is en of dit daadwerkelijk een erkende basisleerplaats betreft binnen de zorgorganisatie.