Bijeenkomst losse erkenningsaanvraag

9 oktober 2017

Op 29 september en 6 oktober 2017 zijn er bijeenkomsten georganiseerd over de digitalisering van de erkenningssystematiek. De nadruk lag hierbij op het aanvragen van een losse erkenning. Door de aanwezigen is positief gereageerd op het systeem. De wensen die tijdens de bijeenkomsten naar voren kwamen, worden meegenomen in de doorontwikkeling van het systeem.


De onderwerpen die centraal stonden:
  • Het proces van een audit en een losse aanvraag;
  • de verschillende rollen die het CZO onderscheidt binnen een zorginstelling;
  • een demonstratie van het systeem.
De presentaties van deze bijeenkomsten kunt u onderaan dit bericht vinden onder 'bijlage'.

Voortgang digitaal aanvragen
In september zijn de eerste vijf ziekenhuizen, die begin 2018 ingepland staan voor een audit, gestart met het digitaal invullen van de aanvragen.
Vanaf half oktober kunnen ook alle andere zorginstellingen digitaal een losse erkenning aanvragen. Op de website wordt een pagina ingericht met instructies en het laatste nieuws rondom de digitalisering van de erkenningssystematiek. U wordt hierover geïnformeerd.

Vanaf 2 januari 2018 zijn de aanvraagformulieren in ‘Word’ niet meer beschikbaar op onze website. U kunt dan alleen nog digitaal uw aanvraag insturen. Per 1 maart 2018 nemen we geen aanvraagformulieren meer in behandeling die opgemaakt zijn in ‘Word’.

Geef uw feedback
Bent u aanwezig geweest bij een van deze bijeenkomsten? Vul dan het evaluatieformulier in met slechts 5 vragen. Uw feedback is erg waardevol voor ons.De bijeenkomsten zijn goed bezocht en er is positief gereageerd op het systeem.