Aanpassing (ontheffing) instroomeisen in een aantal opleidingseisen

25 mei 2021

​Aanpassing (ontheffing) instroomeisen in een aantal opleidingseisen 

Het CZO heeft voor een aantal opleidingen de instroomeisen gewijzigd. Het gaat om de opleidingen tot eerst verantwoordelijk verzorgende, de gespecialiseerd verzorgende revalidatiezorg, de gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie, de gespecialiseerd verzorgende somatiek, de gespecialiseerd verzorgende gerontopsychiatrie en de ambulancechauffeur, de ambulance verpleegkundige en de intensivecare practitioner. 

Het CZO heeft in de opleidingseisen de instroomeisen aangepast voor de opleidingen tot eerst verantwoordelijk verzorgende, de gespecialiseerd verzorgende revalidatiezorg, de gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie, de gespecialiseerd verzorgende somatiek en de gespecialiseerd verzorgende gerontopsychiatrie. De aanpassing betreft een aanvulling tot een mogelijke ontheffing. “Indien niet voldaan wordt aan de instroomeisen kan - als er sprake is van een vergelijkbaar niveau - een ontheffing van de vooropleidingseis worden afgegeven door het opleidingsinstituut.” Deze ontheffingsbrief moet de student uploaden bij de aanmelding bij de CZO-studentenadministratie.  

Het CZO heeft in de opleidingseisen de instroomeisen aangepast voor de opleiding tot ambulancechauffeur. De volgende zin is bij de instroomeisen toegevoegd. “Indien niet voldaan wordt aan de instroomeisen kan - als er sprake is van een vergelijkbaar niveau - een ontheffing van de vooropleidingseis worden afgegeven door de zorgorganisatie/de Regionale Ambulance Voorziening”. Deze ontheffingsbrief dient de student te uploaden bij de aanmelding bij de CZO-studentenadministratie.  

Het CZO heeft in de opleidingseisen de instroomeisen aangepast voor de opleiding tot ambulanceverpleegkundige. Ook een physician assistant kan worden toegelaten tot de opleiding ambulanceverpleegkundige. Bij de instroomeisen is de volgende zin toegevoegd ”de student staat geregistreerd in het BIG-register als physician assistant”.

Het CZO heeft in de opleidingseisen de instroomeisen aangepast voor de opleiding tot intensivecare practitioner met uitstroomprofiel circulation practitioner, neural practitioner, renal practitioner en ventilation practitioner aangepast. Indien niet voldaan wordt aan de instroomeisen kan - als er sprake is van een vergelijkbaar niveau - een ontheffing van de vooropleidingseis worden aangevraagd bij de opleidingscommissie. Bij de toekenning van de ontheffing wordt de motivatie vanuit de student en de werkgever meegewogen in de besluitvorming. 

Voor de opleidingseisen ga naar het overzicht CZO-opleidingen.